HUKUK VE SANAT İŞBİRLİĞİNDE İLK SOMUT ADIM

1742
A

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NIN ÖZEL TİYATROLARA DESTEK VERME ŞARTI OLARAK DAYATTIĞI PROTOKOLÜN “GENEL AHLAK KURALLARINA UYGUN”LUK ŞARTI ARAYAN
14. MADDESİNİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTI

Geçen ay İstanbul’da Sanatçılar Girişimi ve Tiyatro Platformu çatısı altında örgütlenen sanatçılarla bir araya gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, baskı altında kalan sanat kurumları ile işbirliği yapma ve kendilerine hukuki destek verme sözü çerçevesinde ilk somut adımı attı.

Türkiye Barolar Birliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın özel tiyatrolara destek verme şartı olarak dayattığı protokolün “genel ahlak kurallarına uygun”luk şartı arayan 14. Maddesinin ilgili bentlerini, yürütmeyi durdurma ve iptal istemiyle Danıştay’a götürdü.

Dava dilekçesini Türkiye Barolar Birliği Adına Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu imzaladı.

Dilekçe için tıklayınız