HUKUKÇU MİLLETVEKİLLERİ İLE İŞBİRLİĞİ

4186
A

Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Av. Berra Besler, Yönetim Kurulu Üyesi Av. İzzet Varan’la birlikte “Avukat ve Hukukçu Milletvekilleri ile İşbirliği Olanaklarının Geliştirilmesi Çalışmaları” kapsamında ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Uzlaşma Komisyonu ve Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya ile Başkanvekili Hakkı Köylü’yü makamlarında ziyaret etti.

Av. Berra Besler, Ahmet İyimaya ve Hakkı Köylü’yü TBB’nin, hukukçu milletvekilleriyle işbirliği çalışmaları hakkında bilgilendirirken, İyimaya ve Köylü de Türkiye Barolar Birliği ile birlikte çalışmaya her zaman hazır olduklarını dile getirdi.

Görüşme sırasında Türkiye Barolar Birliği olarak yasama çalışmalarına gerekli desteği verme karlılığında olduklarını belirten Besler, Avukatlık Kanununa ilişkin görüşlerini de açıkladı. Tüm avukatların çağdaş bir yasa beklentisi içinde olduğunu ancak Kanunun tümüne yönelik bir değişiklik için zamana yayılan bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu söyleyen Besler, bu konudaki çalışmalar sırasında mutlaka baroların ve özellikle TBB’nin görüşlerinin alınmasının ve konu ile ilgili tüm çalışmaların müştereken yürütülmesinin gerekliliğini vurguladı.

Besler, “Staja ve mesleğe kabul aşamalarında” yapılması gerekli olan SINAV konusunun öncelikle ele alınmasının yararlı olacağını, bu konuda bütün baroların görüş birliği içinde olduğunu ifade ederek, bu konuda hazırlanmış olan yasa metninin 2013 yılında Adalet Bakanlığı’na, TBMM Başkanlığı’na, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı’na ve Siyasal Partilerin Grup Başkanvekilliklerine sunulmuş olduğunu ancak günümüze kadar herhangi bir sonuç alınamadığını hatırlattı.

Ahmet İyimaya ve Hakkı Köylü, söz konusu metnin ellerinde olduğunu ve üzerinde çalıştıklarını söyleyerek, bu yasama döneminde Avukatlık Kanunu’nun yalnızca staj ve sınavla ilgili kısımlarının üzerinde değil, tümü üzerinde yapılması gereken değişikliklerin birlikte ele alınmasının yararlı olacağını belirtti.

Görüşmede, uzun süredir üzerinde çalıştıkları Avukatlık Akademisinin hızla hayata geçirilmesinin önemine ve gerekliliğine dikkat çeken Besler, Avukatlık Akademisinin, Hakimlik Akademisinin ve Adalet Akademisinin  ayrı ayrı faaliyette bulunmalarının hukuk uygulayıcılarından olan hakim, savcı ve avukatların niteliklerini de yükselteceğini ve bunun yargının üç kurucu unsuru arasındaki dengeler bakımından yarar sağlayacağını kaydetti.

Görüşmenin geri kalan bölümünde, yargının ve avukatlık mesleğinin sorunları ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

TBB Başkan Yardımcısı Av. Berra Besler, “Avukat ve Hukukçu Milletvekilleri ile İşbirliği Olanaklarının Geliştirilmesi Çalışmaları” kapsamında TBMM Başkanı, siyasi partilerin grup başkanvekillikleri ile avukat ve hukukçu milletvekillerinden randevu talep ettiklerini, taleplerine hızla olumlu yanıt almaya başladıklarını ve tüm görüşmelerin gecikmeksizin, işbirliğine uygun bir tempoyla yapılacağını kaydetti.