HUKUKÇULAR ARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI 2014

15419
A


TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
HUKUKÇULAR ARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI 2014

Türkiye Barolar Birliği, 2014 yılı Avukatlar Haftası etkinlikleri kapsamında Hukukçular Arası Fotoğraf Yarışması düzenlemiştir.

Yarışma ile hukuk camiasına ve topluma fotoğraf alanında özgün eserlerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

YARIŞMA KONUSU

Yarışmanın konusu serbesttir.

KATILIM

1. Yarışmaya; avukat, hakim, savcı, stajyer, hukuk fakültesi öğrencisi ya da hukukçu kimliğini taşıyan meslek çalışanları katılabilir.
2. Her katılımcı yarışmaya en fazla üç fotoğraf gönderebilir.
3. TBB yöneticileri ve çalışanları, seçici kurul üyeleri ve bunların birinci derecede yakınları yarışmaya katılamazlar.
4. Daha önce herhangi bir yarışmada ödül almış fotoğraflar kabul edilmeyecektir.

FOTOĞRAFLARIN BOYUTLARI

Fotoğrafların sergi baskısı ve katolog basımı için en az 300 dpi çözünürlükte ve jpeg formatında olması gerekmektedir.

FOTOĞRAFLARIN GÖNDERİLMESİ

1. Yarışmaya sadece dijital başvurular kabul edilecektir.
2. Yarışmaya başvuru aşağıdaki linki verilen adresteki yönlendirmeler takip edilerek yapılacaktır.

UYARI: Bir TC kimlik numarasıyla sisteme bir kez giriş yapılabilir. Lütfen yarışmaya katılacak fotoğraflarınızı hazırladıktan sonra sisteme giriş yapınız.

http://www.avukatlarhaftasi.org/yarisma

TAKVİM

Yarışmaya katılım 14 Mart 2014 günü saat 17.00’de sona erer.
Seçici Kurul tarafından ödül almaya  ve sergilenmeye değer bulunan fotoğraflar 24 Mart 2014 tarihinde www.barobirlik.org.tr adresinden duyurulacaktır.
Ödüller, Avukatlar Haftası (31 Mart – 6 Nisan 2014) kapsamında düzenlenecek olan sergi açılışı öncesinde verilecektir.

ÖDÜLLER

Birincilik 3.000 TL + Başarı Belgesi
İkincilik 2.000 TL + Başarı Belgesi
Üçüncülük 1.500 TL + Başarı Belgesi
Mansiyon (3 adet) 500TL + Başarı Belgesi
Sergilenmeye değer görülen eser sahipleri adına TEMA’ya 5’er adet fidan bağışı yapılacaktır.

DİĞER

Ödül alan ve sergilemeye değer bulunan fotoğraflar hazırlanacak olan yarışma ve sergi kataloğunda yayımlanacaktır. Ödül alan fotoğraflar TBB’nin diğer yayınlarında veya çeşitli etkinliklerinde yapıt sahibinin ismi belirtilerek kullanılabilir.

SEÇİCİ KURUL

ARA GÜLER
COŞKUN  ARAL
HALUK  ÇOBANOĞLU.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Adına Koordinatör Üye:

AV. İZZET GÜNEŞ GÜRSELER, Genel Sekreter

İLETİŞİM

Nesrin Turhan
Telefon: 0312 292 59 00 / 99196
E – Posta: nesrin@barobirlik.org.tr