HUKUKİ BOYUTLARIYLA KENTSEL DÖNÜŞÜM SEMPOZYUMU YAPILDI

1014

“Hukuki Boyutlarıyla Kentsel Dönüşüm Sempozyumu”, 04 Mayıs 2024 tarihinde, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

Sempozyumun açış konuşmalarını TBB İdare ve Vergi Hukuku Komisyonu Sözcüsü Av. Doç. Dr. Hasan Oral ve Dr. Öğr. Üyesi Dilhun Ayaydın yaptı.

Av. Doç. Dr. Hasan Oral konuşmasında, yaşam standartlarını, erişebilirlik problemlerini ve ihtiyaçları dikkate almadan gerçekleştirilen dönüşüm projelerinin kültürel çöküntü, sağlık problemleri, çevresel ve sosyal sorunlar ile işsizlik sorunlarını beraberinde getirdiğine dikkat çekti.

“Aşırı nüfus artışı sağlık, güvenlik, sürdürülebilirlik, hizmetlere erişim, eşitlik, trafik ve yaşam standartları konusunda birçok sorunu da beraberinde getirmektedir” diyen oral, “Bu sorunların en aza indirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması konusunda sosyal bir devletin başvurabileceği en etkin yollardan birisi kentin ihtiyaçlara uygun olarak dönüştürülmesidir” şeklinde konuştu.

Oral, “Kentsel dönüşümün kentler üzerindeki etkilerine bakıldığında fiziksel ve çevresel açıdan ömrünü tamamlamış alanların daha estetik ve işlevsel olarak kente kazandırılmasını hedeflediği görülmektedir” iadesini kullanırken, ülkemizde kentsel değişim kavramının deprem gibi üzücü bir vakanın gerçekleşmesiyle, gecekondu bölgelerindeki suç oranlarının artmasıyla ya da bölgenin rant avantajı sağlamasıyla gündeme geldiğine dikkat çekti.

Dr. Öğr. Üyesi Dilhun Ayaydın da kentsel dönüşüm sürecinin toplumsal ve ekonomik dönüşümü de içerdiğine vurgu yaparak, “Eski mahallelerin canlandırılması, kültürel mirasın korunması ve halkın katılımı sağlanmalıdır. Aksi takdirde, kentsel dönüşüm sadece beton yığınlarıyla dolu soğuk şehirler yaratmaktan öteye gidemez” dedi.

Kentsel dönüşüm sürecinin sık sık tartışmalara neden olduğuna dikkat çeken Ayaydın, “Ancak her bir görüşün ötesinde 6 Şubat 2023 deprem felaketinin beraberinde getirmiş olduğu büyük acılar, ülkemizde kentsel dönüşümün bir zorunluluk olduğu gerçeğini bizlere göstermiştir” şeklinde konuştu.

Ayaydın, kentsel dönüşümün önünde finansman sorunu, toplumsal kabul ve sürdürülebilirlik gibi birtakım zorlukların bulunduğunu ifade ettiği konuşmasında, “Ancak, bu zorluklarla birlikte, kentsel dönüşümün getirdiği fırsatlar da vardır. Yenilikçi tasarım ve teknolojilerle, daha yeşil, daha verimli ve daha insancıl şehirler inşa edebiliriz. Aynı zamanda, ekonomik büyümeyi teşvik edebilir, istihdam yaratabilir ve toplumda birlik ve dayanışmayı artırabiliriz” dedi.

Açış konuşmalarının ardından oturum başkanlığını Prof. Dr. Ali Akyıldız’ın yaptığı sempozyumda Prof. Dr. Bahtiyar Akyılmaz, Prof. Dr. Oğuz Sancakdar, Prof. Dr. Murat Sezginer ve Prof. Dr. Halil Kalabalık birer sunum gerçekleştirdi.

Program, soru cevap bölümünün ardından, TBB Başkan Yardımcısı Av. Ercan Demir’in katılımcılara plaket takdimi ile sona erdi.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle