Hukuki Himaye Sigortası’yla İlgili Oluşturulan Bilim Komisyonu Toplantısı

1298

Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen Hukuki Himaye Sigortası’yla ilgili Bilim Komisyonu ilk toplantısını, 07 Eylül 2022 tarihinde, Ankara Hakimevi’nde gerçekleştirdi.

TBB ve Baro temsilcilerinin yanı sıra yüksek yargı temsilcileri, akademisyenler, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile sigorta şirketlerinin temsilcilerinin yer aldığı Bilim Komisyonu toplantısına TÜRKİYE Barolar Birliği adına Genel Sekreter Av. Veli Küçük katıldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın konuşmasıyla başlayan toplantıda TBB tarafından ana hedefin hak arama özgürlüğünün etkin biçimde kullanılmasının sağlanması olduğu vurgulandı. Bu kapsamda başlangıç noktasının belirlenmesinde ticaret hukuku alanının mı yoksa sosyal güvenlik hukuku unsurlarının da dahil edilerek kamusal yönün mü dikkate alınacağına karar verilmesinin önemine dikkat çekildi.

Ayrıca mevcut sistem verileri ile analizinin yapılmasının ve dünya uygulamalarının da göz önüne alınmasının gerekliliği belirtilerek diğer görüş ve önerilerimiz de sunulmuştur.

Toplantı sonunda;

• Komisyonun çalışma usul ve esaslarının belirlenmesine,
• Yapılacak çalışmalar için takvimlendirme yapılmasına,
• Diğer ülkelerde bulunan örneklerin incelenmesine ve bu uygulamalar hakkında yurt dışındaki uzmanlardan bilgilendirme programları yapılmasına,
• Teorik ve pratik incelemelerle alternatifli önerilerin ortaya koyulması için çalışmalar yapılmasına karar verildi.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle