Hukuki Öngörülebilirliğe Aykırı Seçim Kurulu Kararları Demokratik Hukuk Devleti İlkesine Zarar Vermektedir

1014

Demokrasinin en önemli aracı olduğu ittifakla kabul edilen seçimlerin üzerinden henüz iki gün geçmişken, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Abdullah Zeydan’la ilgili verilen “seçilmemiş sayılma” şeklindeki seçim kurulu kararı, demokratik hukuk devleti ilkesine zarar vermektedir.

Hakkında daha evvel kesinleşmiş bir memnu hakların iadesi kararı bulunan Abdullah Zeydan için, Van İl Seçim Kurulunun, memnu hakların iadesi kararının kesinleşmesi sürecindeki usul hataları nedeniyle kesinleşme tutanağının iptal edilmesi sonucunda, geçerli bir kesinleşmiş memnu hakların iadesi kararı bulunmadığı gerekçesiyle vermiş olduğu “seçilme yeterliliği olmadığından seçilmemiş sayılması” kararı hukuki öngörülebilirlik ilkesine aykırı olduğu gibi, önceki kesinleşme kararının iptali konusunda uygun kanun yollarınca henüz değerlendirme yapılmamış olması nedeniyle bir görev gaspı niteliğindedir. Yüksek Seçim Kurulunun vereceği kararla bu hukuka aykırılık hâline son vermesi gerekmektedir.

Güçlü ve çağdaş demokrasimizin en güzel göstergelerinden biri genel ve mahalli seçimlerdir. Hukuka aykırı, hukuki öngörülebilirlik ilkesini ihlal eden, demokratik hukuk devletine zarar veren kararlarla, demokratik işleyişimize gölge düşürülmesine izin verilemez. Hukuk devletinin gereklerinin yerine getirilmesini sağlamak ise başta yargı organları olmak üzere, hepimizin temel görevidir.

Saygılarımızla.

Türkiye Barolar Birliği