HÜKÜMLÜLERDEN ELEKTRİK BEDELİ ALINMASINI ÖNGÖREN DÜZENLEMENİN İPTALİ İÇİN DANIŞTAY’A BAŞVURULMUŞTUR

1680

TÜRKİYE Barolar Birliği, 31.01.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile hükümlülerin aydınlatma dışındaki elektrik giderlerinden sorumlu olacağına yönelik hükmün iptali için Danıştay’a dava açmıştır.

Mevzuatımızda elektrik giderlerinin hükümlüden alınabileceğine işaret eden herhangi bir kanun maddesi bulunmamaktadır. İdare tarafından kanun ile düzenlenmeyen bir konuda düzenleme yapılması Anayasa’ya aykırıdır.

Ayrıca herhangi bir geliri ve çalışma hakkından yararlanması mümkün olmayan, devletin gözetim ve denetimi altında bulunan hükümlülerden elektrik bedeli alınmasına yönelik düzenleme, maddi külfetine hükümlülerin ailelerinin katlanması zorunluluğu doğurmasıyla da Anayasa’ya pek çok açıdan aykırılıklar içermektedir.

Yönetmelik hükmü ile hükümlülerin temel hak ve özgürlüklerine demokratik bir toplumun gereklerine uygun ve meşru amaçla orantılı olmayan bir şekilde müdahale durumu söz konusudur.

Bu nedenlerle; hükümlülerden elektrik gideri alınmasına yönelik düzenlemenin yürütmesinin durdurulması ve iptali talep edilmiştir.

TÜRKİYE Barolar Birliği

Dilekçeyi görüntülemek için tıklayınız