İCRA DAİRELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI EŞLEŞTİRME PROJESİ

6118
A
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım öncesi mali işbirliği çerçevesinde T.C.Adalet Bakanlığı, İspanya Adalet Bakanlığı ve Yunanistan Avrupa Kamu Hukuku Merkezi tarafından ortaklaşa yürütülecek olan “İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılmasına Yönelik  Eşleştirme Projesi”nin açılışı yapıldı.
T.C.Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin’in de katıldığı ve açılış konuşması yaptığı etkinlikte açılış konuşması yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av.V.Ahsen Coşar  özetle; “İcra dairelerinin etkinliğinin artırılması bağlamında radikal değişikliklere gereksinim olduğunu, icralarda çalışan personelin gerek sayı, gerekse nitelik olarak yeterli olmadığını, o nedenle takviye edilmesi gerektiğini,  icra çalışanlarına tahsilattan prim verilmesinin motive edici olacağını,   UYAP’ın çok daha etkin biçimde kullanılmasının verimliliği artıracağını, UYAP sorgulamalarının ücretsiz, bu kabul edilmediği takdirde ücretlerin makul düzeyde olması gerektiğini, yediemin kurumunun baştan sona ıslah edilmesinin zorunlu olduğunu, icra satışlarının internet üzerinden yapılması durumunda karanlık ilişkilerin ve kişilerin devre dışı kalacağını ve satışa talebin artacağını” ifade etti.
Projenin yürütülmesinde pilot seçilmeleri nedeniyle toplantıya İzmir, Trabzon, Hatay, Afyonkarahisar Baro Başkanları da katıldılar.