İHEM PROJESİ KAPANIŞ KONFERANSI’NDA “İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ” VURGUSU

1893

TÜRKİYE Barolar Birliği’nin (TBB) ana faydalanıcısı olduğu; Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi (İHEM) kapsamında düzenlenen Kapanış Konferansı, 23 Haziran 2022 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

“İfade özgürlüğü: Dönüşüm ve Süreklilik” temalı konferansa, TBB Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, Başkan Yardımcısı Av. Sibel Suiçmez, Genel Sekreter Av. Veli Küçük, Yönetim Kurulu üyeleri Av. Ercan Demir, Av. Nizam Dilek ile Ankara, Ardahan, Burdur, Diyarbakır, Kırklareli, Gaziantep, Nevşehir, Muş, Sivas, Aksaray, çankırı, Erzincan, İzmir, Manisa, Mardin, Mersin, Şırnak, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Tokat ve Zonguldak barolarından Başkan ve temsilciler katıldı.
Konferans, TBB Başkanı Sağkan, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse ile Avrupa Birliği TÜRKİYE Delegasyonu Başkan Yardımcısı Eleftheria Pertzinidou’nun açış konuşmalarıyla başladı.

Konuşmasında konferansın temasına vurgu yapan Sağkan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde derdest halde bulunan 60 binden fazla başvurunun %18’ini TÜRKİYE’ye karşı açılmış davaların oluşturduğunu, TÜRKİYE aleyhine verilen ihlal kararlarının yarıya yakınının da ifade özgürlüğüne ilişkin olduğunu söyledi.

“İFADE öZGüRLüĞüNüN NASIL BİR CENDERE İçERİSİNE HAPSEDİLDİĞİNE TANIĞIM”

“TÜRKİYE’nin ciddi bir insan hakları sorunu var ve bu sorunun önemli bir boyutunu ifade özgürlüğü hakkı oluşturuyor” diyen Sağkan konuşmasını şöyle sürdürdü:

Ankara Barosu yönetimimiz döneminde yaptığımız bir açıklama nedeniyle, henüz dün Ankara Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda sanık sıfatıyla yer almış bir ifade özgürlüğü hakkı mağduru olarak Türk Ceza Kanunu’nun 125., 216., 299., 301. maddeleri ile Terörle Mücadele Kanunu’nun 7/2. maddesi başta olmak üzere normlar hiyerarşisinin çeşitli düzeylerindeki düzenlemeler, idarenin fiil ve işlemleri, yargı pratikleri, yürütme organı temsilcilerinin söylemleriyle birlikte, ifade özgürlüğünün nasıl bir cendere içerisine hapsedildiğinin en yakın tanıklarından biriyim.”

Sağkan, TBMM’de görüşülmekte olan ve kamuoyunda “Sosyal Medya Yasası” olarak bilinen kanun teklifi ile getirilmek istenen düzenlemelerin de ifade özgürlüğü için yepyeni bir tehdit olarak ortaya çıkma riskinin yüksek olduğuna dikkat çekerek, “özellikle Türk Ceza Kanunu’na 217/A maddesi olarak eklenmek istenen ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ düzenlemesi, az önce saydığımız TCK maddeleri listesine eklenecek niteliktedir” dedi.

AİHM ve Bakanlar Komitesinin, TÜRKİYE’nin Kavala davasında AİHM kararının uygulamaması nedeniyle, mahkeme tarihinde Azerbaycan’dan sonra ikinci kez ihlal prosedürü başlatmış olduğu hususuna da dikkat çeken Sağkan, “Bu tabloya bakarak usandığımız, sıkıldığımız, yorulduğumuz, pes ettiğimiz sanılmasın. Biz karşı karşıya olduğumuz tabloyu, daha yoğun, daha fazla ve hep birlikte çalışmak için bir uyarı olarak görüyoruz” ifadesini kullandı. Sağkan, “TÜRKİYE Barolar Birliği olarak, tek bir hak ihlali kalmayana kadar insan hakları alanına her düzeyde katkı sunmak için elimizden geleni yapacağımızı ifade etmek isterim” dedi.

Açış konuşmalarının ardından “Pilot Baro Başkanları ile Projeye Bakış” başlığı altında; Av. Sibel Suiçmez’in moderatörlüğünde; Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Nahit Eren, İzmir Barosu Başkanı Av. özkan Yücel, Mersin Barosu Başkanı Av. Gazi özdemir, Trabzon Barosu Başkanı Av. Duygu Keleş Aydın birer sunum gerçekleştirdi.

“Eğitimler, Aktiviteler ve Alınan Dersler” bölümünde, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Proje Yöneticisi Musa Toprak’ın moderatörlüğünde; proje eğiticileri ve uzmanları Av. T. Barbaros Ulutaş, Av. Benan Molu, Av. Cemile Turhallı Balsak, Av. Dilan Kunt Ayan, Av. Ezgi özkan ve Doç. Dr. Fahri Gökçen Taner sunum yaptı.

“İfade özgürlüğü” Konferansı’nın birinci oturumunda; “Yargısal Yaklaşımlar AİHM ve Anayasa Mahkemesi” başlığı altında, Avrupa Konseyi Proje Koordinatörü Sergey Dikman moderatörlüğünde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yazı İşleri kıdemli hukukçu Mahmut Can Şenyurt ve Doç. Ulaş Karan birer konuşma yaptılar.

Konferansın ikinci oturumunda; “İfade özgürlüğü İhlallerinde Aktörler” ele alındı. Moderatörlüğünü TBB Yönetim Kurulu üyesi Av. Ercan Demir’in yaptığı oturumda; Doç. Dr. Demirhan Burak çelik, Doç. Dr. Dilşad çiğdem Sever, Gazeteci Canan Coşkun ve Avrupa ve Orta Asya Program Sorumlusu Suay Boulougouris konuştu.

“Farklı İfade Türleri ve Mevcut Durum” başlıklı üçüncü oturum ise TBB Genel Sekreteri Av. Veli Küçük’ün moderatörlüğünde; Doç. Dr. Berke özenç, Dr. Arş. Görevlisi Deniz Polat Akgün ve Dr. öğr. üyesi Erkan Duymaz sunumlarını gerçekleştirdi.

Konferans; Avrupa Konseyi İşbirliği Programları Bölümü Başkanı Lilja Gretarsdottir, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse ile TBB Başkan Yardımcısı Av. Sibel Suiçmez’in kapanış konuşmalarıyla tamamlandı.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle