İHEM Projesi Kapsamında 6. Farkındalık Artırma Toplantısı Yapıldı

3837

TÜRKİYE Barolar Birliği’nin ana faydalanıcısı olduğu; Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi (İHEM) kapsamında yer alan “Farkındalık Artırma Toplantıları” başlığı altında 23 – 27 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak olan toplantılar başladı.

Bu kapsamda “İnsan Haklarını Koruma Aracı Olarak Ombudsmanlık Kurumu” konulu 6. Farkındalık Artırma Toplantısı; TÜRKİYE Barolor Birliği Başkanı Av. R. Erinç Sağkan ve Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse’nin açış konuşmalarıyla başladı.

TBB Başkan Yardımcısı Av. Sibel Suiçmez, Yönetim Kurulu üyesi Av. Ali Bayram, Artvin Barosu Başkanı Av. Ayla Varan, Bitlis Barosu Başkanı Av. Fuat özgül, Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Nahit Eren, Giresun Barosu Başkanı Av. Soner Karademir, Malatya Barosu Başkanı Av. Onur Demez, Ordu Barosu Başkanı Av. Sibel Torun, Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran, Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Mehmet Velat İzol, Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Av. Mahcemal Seyhan, Ankara 2 Nolu Baro Başkanı Av. Eyüphan Korkmaz ve Osmaniye Barosu Başkan Yardımcısı Av. Ahmet Şefik Akın’ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda İHMNet ve E-Kütüphane sembolik açılış törenleri de yapıldı.

TBB Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, toplantının açılışında yaptığı konuşmasına, bir süre önce kaybettiğimiz, TBB İnsan Hakları Merkezi önceki dönem başkanlarından Av. Prof. Dr. Rona Aybay’ı anarak başladı.

TBB’nin kanundan kaynaklanan “Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak” görevi bulunduğunu hatırlatan Sağkan, “Barolarımız ve TÜRKİYE Barolar Birliği, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak görevlerini yerine getirirken İnsan Hakları Merkezlerini hayata geçirmişlerdir” dedi.

2018 yılında başlamış dört yıllık kapsamlı bir proje olan İHEM projesinin de baroların insan hakları merkezlerinin kapasitelerinin güçlendirilmesi ve TBB ile koordinasyonlarının geliştirilmesini hedeflediğini kaydeden Sağkan, geçen sürede gerçekleştirilen faaliyetleri özetledi.

“İnsan hakları alanında büyük ihlallerin yaşandığı bir süreçten geçiyoruz” diyen Birlik Başkanı, 2021 sonu itibariyle yayınlanan ulusal ve uluslararası çok sayıda raporun, bu gerçeği bütün çıplaklığıyla ortaya koyduğunu kaydetti. Sağkan, bu raporlardan örnekler vererek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde derdest halde bulunan 60 binden fazla başvurunun yüzde 18’ini de TÜRKİYE’ye karşı açılmış davaların oluşturduğunu ifade etti. AİHM ve Bakanlar Komitesinin, TÜRKİYE’nin Kavala davasında mahkeme kararını uygulamaması nedeniyle, mahkeme tarihinde ikinci kez ihlal prosedürü başlatmış bulunduğunu hatırlatan Sağkan, “Bu tablo vahimdir. öte yandan insan hakları savunucularına, barolara ve TÜRKİYE Barolar Birliği’ne daha çok görev yüklemektedir. Usanmak, sıkılmak, yorulmak, pes etmek gibi bir lüksümüz bulunmuyor. TÜRKİYE Barolar Birliği olarak, tek bir hak ihlali kalmayana kadar insan hakları alanına her düzeyde katkı sunmak için elimizden geleni yaptığımızı ve yapacağımızı ifade etmek isterim” dedi.

Sağkan konuşmasında avukatların insan hakları mücedelesi verirken maruz kaldıkları insan hakları ihlallerine de dikkat çekti.

Farkındalık Artırma Toplantıları; “İnsan Haklarını Savunma Aracı Olarak Stratejik Davalama”, “Ayrımcılık Yasağı” ve “Kadının Hak Mücadelesi ve Hak Savunucusu Avukatların Rolü” başlıklarıyla devam edecek.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle