II. ULUSLARARASI ÇOCUK KORUMA KONGRESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

4950

Türkiye Barolar Birliği, Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği (ÇİİÖDER) ile Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği (ÇOKMED) tarafından ortaklaşa düzenlenen II. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, 11-13 Kasım 2016 tarihleri arasında, Türkiye Barolar Birliği Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Türkiye Polifonik Korolar Derneği Çocuk Korosu’nun konseriyle başlayan kongrenin açış konuşmasını yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, burada konunun uzmanlarıyla konuşacağımız, tartışacağımız sorunların çözümünde biz sivil toplum kuruluşlarına çok büyük görev düşüyor. Gelin çocuklarımıza geleceklerini hep birlikte hediye edelim” dedi.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana dünyanın yaşadığı en insani krizin (Suriye'de ve Irak’ta yaşanan çatışmaların) sonucunda 14 milyon çocuğun mağdur edildiğini söyleyen Feyzioğlu, “Her biri istismara açık, ihmal konusu. Bu 14 milyon çocuğun 1,5 milyonu Türkiye'de yaşıyor ve sadece 300 binine okul imkanı verilebiliyor. Peki ya geri kalanı?” ifadelerini kullandı.

Özellikle kız çocuklarının okula gitme oranında düşüş olduğunu aktaran ve son yıllarda eğitim alanında yapılan değişikliklerin tekrar gözden geçirilerek düzeltilmesi gerektiğinin altını çizen Feyzioğlu, konuşmasında bir Türkiye gerçeği olan çocuk yaşta evliliklere de değinerek şunları söyledi:

“Dünyaya hangi gözlükle baktığımızın, hangi siyasi partiye oy verdiğimizin hiç önemi yok. Çocuklar, hepimizin çocukları. Bunu bir siyasi parti gözlüğüyle değil bu ülkenin insanı gözlüğüyle okumalıyız. 'Çocuk gelin' tabirini bırakalım. Çocuktan gelin olmaz. 'Çocuk gelin' diyerek konuyu masumlaştırmanın ve 'kültüre uygundur' noktasına getirmenin sonucu ortadadır.”

TBB Başkanı sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Çocuğu ilgilendiren her sorun öncelikle bir "İnsan Hakları" sorunudur. Türkiye bir an önce evrensel standartlara uygun, çocuğa özgü bir ceza adaleti sistemi oluşturmalıdır. Söylemlerin içleri doldurulmalıdır. Üç gün boyunca burada konunun uzmanlarıyla konuşacağımız, tartışacağımız bu sorunların çözümünde biz sivil toplum kuruluşlarına çok büyük görev düşüyor. Gelin çocuklarımıza geleceklerini hep birlikte hediye edelim.”

Feyzioğlu’nun ardından ÇİİÖDER Başkanı Prof. Dr. Bahar Gökler ve ÇOKMED Başkanı Prof. Dr. Tolga Dağlı birer konuşma yaptılar.

Açılış konuşmalarının ardından başlayan ve başkanlığını TBB Çocuk Hakları Kurulu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Gülcihan Türe’nin yaptığı konferansta, ISPCAN Önceki Başkanı Jenny Grey tarafından çocuk haklarının korunmasında uluslararası yaklaşımlar konusunda bilgi verildi. Konferansın ardından devam eden, başkanlığını ÇİİÖDER Başkanı Prof. Dr. Bahar Gökler’in yaptığı panelde ise çocuğun yaşama ve gelişme hakkı konusu ele alındı. Dört ayrı salonda devam eden toplantılarda, çocukların cinsel istismarı, suça sürüklenen çocuklar, çatışma ortamında çocuklar ve çocuk ölümleri, çocuk istismarı ve özel gereksinimi olan çocuklar, çocuk yaşta evlilikler ve madde bağımlığı konularına değinildi.

Üç gün boyunca devam eden kongrede, çocuk hakları, çocukların cinsel istismarı, göçten kaynaklanan çocuk hakları ihlalleri, çocuk ve medya, çocuk koruma sistemindeki sorunlar, çocuk işçiliği gibi konular tartışıldı.

Fotoğraflar


Fotoğraf 1

Fotoğraf 2

Fotoğraf 3

Fotoğraf 4

Fotoğraf 5

Fotoğraf 6

Fotoğraf 7

Fotoğraf 8

Fotoğraf 9

Fotoğraf 10

Fotoğraf 11

Fotoğraf 12

Fotoğraf 13

Fotoğraf 14

Fotoğraf 15

Fotoğraf 16

Fotoğraf 17

Fotoğraf 18

Fotoğraf 19

Fotoğraf 20

Fotoğraf 21

Fotoğraf 22

Fotoğraf 23

Fotoğraf 24

Fotoğraf 25

Fotoğraf 26

Fotoğraf 27

Fotoğraf 28

Fotoğraf 29

Fotoğraf 30

Fotoğraf 31

Fotoğraf 32

Fotoğraf 33

Fotoğraf 34

Fotoğraf 35

Fotoğraf 36

Fotoğraf 37

Fotoğraf 38

Fotoğraf 39

Fotoğraf 40

Fotoğraf 41

Fotoğraf 42

Fotoğraf 43

Fotoğraf 44

Fotoğraf 45

Fotoğraf 46

Fotoğraf 47