"İKİNCİ DÜNYA SAVAŞ VE SONRASINDA TÜRKİYE" - KİTAP TANITIM TOPLANTISI

4823
A

Yazar Mehmet Arif Demirer'in Türkiye Barolar Birliği tarafından basımı gerçekleştirilen, "İkinci Dünya Savaşı ve Sonrasında Türkiye" adlı kitabının tanıtım toplantısı, Pembe Köşk olarak bilinen Türkiye Cumhuriyeti 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün yaşadığı evde yapıldı.

Toplantı, Türkiye Barolar Birliği Başkan Başdanışmanı Av. Prof. Dr. Necdet Basa'nın açış konuşmasıyla başladı. Son dönemde yaşanan gelişmeler çerçevesinde değerlendirmeler yapan Basa, Türkiye'nin genel bir demokrasi sorunu olduğuna işaret ederek, geleceğe yönelik tehdidin vahim boyutlara ulaştığına dikkat çekti. Tüm sorunlardan çıkış yolunun demokratik, laik, hukuk devletini sağlamaktan geçtiğini belirten Basa, "Unutulmamalıdır ki, toplumları birlikte yaşama iradesi, karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü, örf-adet kökleştirir, yeşertir, büyütür ve millet haline dönüştürür; ama sadece ve sadece adalet yaşatır" diye konuştu.

Yaklaşık iki saat süren toplantıda, tarihçi-yazar Bilal Şimşir ile İnönü Vakfı Başkanı ve İnönü'nün kızı Özden Toker de birer konuşma yaptılar. Toplantıda son olarak yazar Mehmet Arif Demirer söz aldı ve 70 yıl öncesine ışık tutan kitabıyla ilgili bilgiler verdi.

İnönü'nün, 1 Kasım 1945 tarihinde yaptığı TBMM Açış Nutku ile başlayan kitap, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye ve dünyada yaşananları konu alıyor. Başta İsmet İnönü olmak üzere Şükrü Saraçoğlu ve Numan Menemencioğlu gibi isimlerin savaş yıllarındaki dış politika uygulamalarının anlatıldığı kitapta, savaş yıllarına ait bazı makale, mektup, öykü ve belgeler de ilk kez yayınlanıyor.