İKTİSADİ KALKINMA VAKFI'NIN EVSAHİPLİĞİNDE VEHUP I. YILLIK KONGRESİ

5710
A

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI'NIN EVSAHİPLİĞİNDE
VEHUP I. YILLIK KONGRESİ

ULUSLARARASI VERGİ HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER
VE TÜRKİYE’YE ETKİLERİ
(3 Kasım 2015, TOBB Plaza/İstanbul)

Vergi hukuku, demokratik hukuk devletlerinin gelişimi bakımından son derece önemli bir hukuk alanı olup; vergi geliri yüksek bir devlet, Anayasa ile kendisine verilmiş olan görevleri çok daha iyi bir şekilde yerine getirebilme ve toplumun refah seviyesini oldukça ileriye götürebilme olanağına sahiptir. Ancak, bireylerin pek çok temel hak ve özgürlüğüne doğrudan ya da dolaylı şekilde müdahale ediyor olması, vergi hukukunu vergi ödevlileri bakımından da hassas bir hukuk alanı haline getirmektedir. Vergi hukukunun bu konumu dikkate alınarak; küreselleşme ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde verginin uluslararası bağlantı noktaları ile vergi hukukuna ilişkin dünyadaki çalışmalar ve gelişmeler göz ardı edilmeden; interdisipliner bir yere sahip olan vergi olgusunun hukuksal açıdan bilimsel olarak ele alınmasını ve vergi hukukunun gelişimini, vergi hukuku alanında araştırmacı, uygulamacı veya eğitici olarak çalışanlar tarafından işbirliği içinde, birlikte sağlamak üzere, 17 Mart 2015 tarihinde, İstanbul'da dört akademisyen tarafından VERGİ HUKUKU PLATFORMU (VEHUP) kurulmuştur. Bu çerçevede 3 Kasım 2015 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecek olan “Uluslararası Vergi Hukuku’nda Güncel Gelişmeler ve Türkiye’ye Etkileri” başlıklı ilk yıllık kongremizde sizi de aramızda görmekten duyacağımız mutluluğu ifade etmek isteriz.


PROGRAM


09:30 Açılış Konuşmaları


Birinci Oturum:

Matrah Kaybı ve Kazanç Aktarımı (BEPS) Araçları

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hakan Üzeltürk, VEHUP-İK Üyesi, Yeditepe Üniversitesi

10:00 Çokuluslu İşletmelerde Yapılanma Formları

Prof. Dr. Jochen Lüdicke, Heinrich-Heine Üniversitesi (Düsseldorf),Alman Vergi Danışmanları Derneği Başkanı

10:30 Transfer Fiyatlandırmasında Emsal Tespiti

Prof. Dr. Funda Başaran Yavaşlar, VEHUP-İK Dönem Başkanı, Marmara Üniversitesi

11:00 Çokuluslu İşletmelerde Yabancı Finansman Araçları

Dr. Torsten Engers, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Flick Gocke Schaumburg

11:30 Tartışmalar

12:00 Plaket Takdimi

12:15 Öğle Yemeği


İkinci Oturum:


Vergi İdareleri Arasındaki İşbirliği Karşısında Mükellefin Korunması

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülsen GÜNEŞ, VEHUP-İK Üyesi, Bahçeşehir Üniversitesi

13:15 Uluslararası Bilgi Değişimi Karşısında Mükellefin Korunması

Yrd. Doç. Dr. Cihat Öner, Ankara Üniversitesi

13:45 AB Çerçevesinde Mükellefin Korunması

Prof. Dr. Vilenas Vadapalas, Avrupa Birliği Adalet Divanı Eski Hakimi,Yeditepe Üniversitesi

14:15 Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Uluslararası Vergi Anlaşmalarının Yeri ve Mükellefin Korunması

Turgut Candan, VEHUP Bilim Kurulu Üyesi, Danıştay E. Başsavcısı

14:45 Tartışmalar

15:15 Kahve arası

Panel: Gelişmelerin Türkiye’ye Etkileri


Panel Başkanı: Dr. Bumin Doğrusöz, VEHUP-İK Üyesi, Marmara Üniversitesi

15:30 Katılımcılar: İdris Şenyurt, GİB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanı

Veysi Seviğ, VEHUP Bilim Kurulu Üyesi, Marmara Üniversitesi

Adnan Nas, Global Yatırım Holding YK Üyesi

Dr. Namık Kemal Uyanık, Maliye Eski Başmüfettişi

17:30 Plaket Takdimi

17:45 Toplantının Bitişi

*Toplantı dili Türkçe-İngilizce olup, simültane çeviri hizmeti verilecektir.

** Toplantıya katılmak isteyenlerin, en geç 30 Ekim 2015 tarihine kadar aşağıda yer alan e-mektup adreslerinden birine bildirimde bulunmaları rica olunur.


balca@vehup.org
basar@vehup.org
gamze@vehup.org
zeynep@vehup.org

Toplantı adresi: Esentepe Mah. Harman Sok. TOBB Plaza, No:10, Konferans Salonu, Levent İstanbul

Tel: (0212) 270 93 00

Faks: (0212) 270 30 22