ILAP Projesi Kapsamında Görevlendirilecek Uzman İlanları

1719

TÜRKİYE Barolar Birliği'nin ana faydalanıcısı olduğu, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün katılımları, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) uygulayıcılığı ve İsveç Büyükelçiliği Ulusal Kalkınma Ajansı’nın (SIDA) finansman desteği ile yürütülmekte olan “TÜRKİYE’de Adalete Erişim İçin Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek Projesi II. Faz” (ILAP Projesi) 1 Haziran 2019 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.

Söz konusu projede, projenin 2. Bileşeni olan Sistem Geliştirme kapsamında UNDP tarafından uzmanlar görevlendirilecek olup detaylı bilgi ve başvuru için UNDP’nin yayımlamış olduğu ilanlara aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

Content Development Consultant for Preparation of Using E-Applications for Lawyers Module for Learning Management System

öğrenme Yönetim Sistemi için Avukatlar için E-Uygulamalar Modülü İçerik Geliştirme Danışmanı

Avukatlar için E-Uygulamalar Modülü İçerik Geliştirme Danışmanı, kurulacak olan öğrenme yönetim sistemi kapsamında, UYAP, E-İmza, Sanal Duruşma gibi uygulamaların neler olduğu, sundukları imkan ve kullanımları konularında hazırlanacak 6 alt modülün geliştirilmesinden sorumlu olacaktır. öğrenme yönetim sistemi uzman ekibinin rehberliğinde yazılı içerik, video senaryoları ve modüle ilişkin sorular avukatlar için e-uygulamalar modülü içerik geliştirme danışmanı tarafından geliştirilecektir.


Content Development Consultant for Preparation of “Being an Effective Criminal Defense Attorney in Practice” Module for Learning Management System

öğrenme Yönetim Sistemi için Uygulamada Etkin Müdafilik Modülü İçerik Geliştirme Danışmanı

Uygulamada Etkin Müdafilik Modülü İçerik Geliştirme Danışmanı, kurulacak olan öğrenme yönetim sistemi kapsamında, hukuk uygulamalarında ve mahkemede etkin müdafilik ana modülleri başta olmak üzere hazırlanacak 6 alt modülün geliştirilmesinden sorumlu olacaktır. öğrenme yönetim sistemi uzman ekibinin rehberliğinde yazılı içerik, video senaryoları ve modüle ilişkin sorular uygulamada etkin müdafilik modülü içerik geliştirme danışmanı tarafından geliştirilecektir.


Content Development Consultant for Preparation of Office Management for Lawyers Module for Learning Management System

öğrenme Yönetim Sistemi için Avukatlar için Temel Büro Yönetimi Modülü İçerik Geliştirme Danışmanı

Avukatlar için Temel Büro Yönetimi Modülü İçerik Geliştirme Danışmanı, kurulacak olan öğrenme yönetim sistemi kapsamında, temel işletme, muhasebe, finansal okur yazarlık, avukatlık bürosu idaresi, vergi yükümlülükleri konularında hazırlanacak 6 alt modülün geliştirilmesinden sorumlu olacaktır.