İmalat ve Tadilat İşi İhale Duyurusu

359
Bu ilanın son teklif süresi geçmiştir.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)  işbirliğinde yürütülen “Türkiye’deki Uluslararası Koruma Başvuru Sahipleri, Statü Sahipleri ve Geçici Koruma Yararlanıcılarının Adalete Erişiminin Desteklenmesi Projesi – (Adli Yardım Ortak Projesi)” kapsamında imalat ve tadilat işi yaptırılacaktır. Ekteki dökümanlarda detayı bulunan imalat ve tadilat işi için tekliflerin 26/02/2024 tarihi, saat 16.00'a kadar kapalı zarf yoluyla Türkiye Barolar Birliği Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi, Barış Manço Caddesi Av. Özdemir Özok Sok. No:8 Balgat-ANKARA adresine ya da e-posta yoluyla [email protected] adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Ek-1 Duyuru

Ek-2 Proje Çizim