İnsan Hakları Elektronik Kütüphanesi

3337

TÜRKİYE Barolar Birliği'nin ana faydalanıcısı olduğu Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi (İHEM) kapsamında meslektaşlarımızın ve tüm vatandaşların kullanımına açık olarak İnsan Hakları Elektronik Kütüphanesi oluşturulmuştur.

https://e-kutuphane.ihem.barobirlik.org.tr adresi üzerinden insan haklarının tüm alanlarına dair 1000'in üzerinde e-kitaba sınırsız ve ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

Meslektaşlarımıza ve alanda çalışan hukukçular başta olmak üzere tüm yurttaşlarımıza yararlı olmasını dileriz.