İNSAN HAKLARI HUKUK MERKEZİ AÇILIŞI VE İHİRAP TOPLANTISI

4900
A

Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi tarafından Trabzon’da İnsan Hakları İzleme, Raporlama ve Arşivleme Projesi (İHİRAP) toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, İHİRAP programının tanıtımının ardından Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru konusu AİHM içtihatları da dikkate alınarak anlatıldı. Toplantıya, İnsan Hakları Merkezi Başkanı Av. Serhan Özbek, Yürütme Kurulu üyeleri Av. Serkan Cengiz ve Prof. Dr. Durmuş Tezcan ile İnsan Hakları Merkezi Görevlisi Av. Özge Görel katıldı.

Toplantı öncesinde bölgedeki insan hakları ihlallerinin izlenmesi ve arşivlenmesi amacıyla oluşturulan İnsan Hakları Hukuk Merkezi’nin açılışı yapıldı. Trabzon Barosu’na bağlı olarak çalışacak ve bölgedeki insan hakları ihlallerini araştıracak olan merkezin açılışını Trabzon Barosu Başkanı Av. Orhan Öngöz ile TBB İnsan Hakları Merkezi Başkanı Av. Serhan Özbek yaptı. Trabzon Barosu Başkanı Av. Orhan Öngöz, insan hakları ihlalleri konusunda Türkiye’nin sabıkalı olduğunun altını çizerek amaçlarının ihlallerin önüne geçmek olduğunu söyledi. Öngöz, “İnsan hakları ihlali konusunda sabıkalı bir ülkeyiz, belli bir noktaya geldik ama bundan sonra ne olacağıyla ilgili bir takım tereddütler yaşıyoruz. Bunlara fırsat vermeme arzusuyla bu merkezi açtık. Burada çok ciddi çalışmalarımız olacak, olumlu sonuçlar çıkacağına inanıyorum” dedi. TBB İnsan Hakları Merkezi Av. Serhan Özbek de insan hakları ihlallerinin Türkiye Barolar Birliği’nin en temel çalışma konularından biri olduğunu kaydederek, “Bu projede insan hakları ihlallerini tespit etmek, bunları görünür kılmak, bunun ötesinde raporlar vasıtasıyla çözümler oluşturmak ve tüm sonuçları yetkililerin ve kamuoyunun bilgisine sunmak başlıca amacımızdır” diye konuştu.