İNSAN HAKLARI KURULU ÜYE SEÇİMİNE İLİŞKİN İLAN

7135
ATürkiye Barolar Birliği Başkanlık Divanın’dan:

Ankara, 01/06/2015

İNSAN HAKLARI KURULU ÜYE SEÇİMİNE İLİŞKİN İLAN

Türkiye Barolar Birliği Başkanlık Divanı 28.05.2015 tarihli toplantısında Türkiye İnsan Hakları Kurumu, İnsan Hakları Kurulu Üyelik seçimine dair aldığı aşağıdaki kararların ilan edilmesine karar vermiştir.

 • Baro Başkanlarının seçeceği İnsan Hakları Kurulu Üyeliği seçim takvimi başlangıç tarihinin 01 Haziran 2015 tarihi olarak kabul edilmesine, seçime ilişkin takvimin kesintisiz olarak uygulanması gerektiğinden resmi tatil günlerinin de takvim açısından normal çalışma günleri gibi değerlendirilmesine;
 • İlgili mevzuat uyarınca İnsan Hakları Kurulu Üyeliği seçimlerine yapılacak adaylık başvuruları İnsan Hakları Kurumunca toplanacak ve adaylar Birliğimize bildirilecek olduğundan: adaylık başvurusunu ve adaylıktan çekilme taleplerini almak yetkisi Birliğimize ait değildir. Aynı şekilde ilgilinin aday olma koşullarını taşıyıp taşımadığı yönünden bir değerlendirme yapma olanağı da bulunmamaktadır. Bu nedenle seçimin İnsan Hakları Kurumunca Birliğimize iletilecek aday listesi üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan gerçekleştirilmesine,
 • İnsan Hakları Kurulu Üyeliği için yapılacak seçimlerde halen görevde olan Baro Başkanları tarafından oy kullanılacağından, sandık kurulu tarafından Avukatlık kimliği ya da başkaca bir resmi kimlik ibraz edilmek kaydıyla kimlik tespiti yapılmasına, vekalet veya görevlendirme yoluyla oy kullanmanın mümkün olmadığına,
 • İnsan Hakları Kurumu tarafından Birliğimize iletilecek olan aday listesinin TBB’ne ulaşmasına takip eden ilk iş günü Birliğimiz web sayfasında aynen ilan edilmesine,
 • İnsan Hakları Kurulu Üyeliği için yapılacak seçimin Birinci Turunun 20.06.2015 günü 09.00-14.00 saatleri arasında, oylarda eşitlik çıkması durumunda İkinci Turun aynı gün 15:00-18:00 saatleri arasında, oylarda yine eşitlik olması durumunda seçime 21 Haziran 2015 tarihinde 09:00-14:00 saatleri arasında Ankara’da, Türkiye Barolar Birliği’nin, Av.Özdemir ÖZOK Sokak No:8 adresinde bulunan hizmet binasında devam edilmesine, seçimin sona erme saatinden önce 79 Baro Başkanının oy kullandığı saptanırsa sandığın açılmasına oy kullanma işinin sonlandırılmasına,
 • Seçim sandık kurulunca seçmenlere verilecek oy pusulalarının arkasının ve oy pusulasının konulacağı zarfın sandık kurulu başkanınca Türkiye Barolar Birliği mühürü ile mühürlenmesine mühürü olmayan zarf ve oy pusulalarının geçersiz sayılmasına;
 • İnsan Hakları Kurulu Üyeliği için yapılacak seçimlerde oy pusulalarındaki boş kutucuğun (Evet) yazan mühürle işaretlenmesi suretiyle tek bir aday için oy kullanılmasına, üzerinde her türlü işaret, yazı ve imza bulunan oy pusulalarının geçersiz sayılmasına,
 • Oy sayımı sonucunda adayların aldıkları oy sayısına göre sıralamasının yapılmasına ve en çok oy alan adayın İnsan Hakları Kurulu Üyesi olarak seçilmiş olmasına,
 • Seçim sandık kurulu tarafından seçim sonuçlarını gösteren tutanağın seçim mahallinde oy sayım işlemleri ve tutanağın tutulması ve sandık kurulu üyelerince imzalanmasını takiben ilan edilmesine, bu tutanakta seçimin türü, sandık seçmen listesinde kayıtlı seçmen sayısı, geçerli oy sayısı, geçersiz oy sayısı ve adayların aldığı oy sayılarının rakamla yazılmak suretiyle yer almasına,
 • İnsan Hakları Kurulu Üyeliği seçim sonuçlarına itirazların Türkiye Barolar Birliği Başkanlık Divanına yapılmasına, yapılacak itirazların Başkanlık Divanı tarafından derhal karara bağlanmasına,
 • Seçim sonucu İnsan Hakları Kurulu Üyeliğine seçilen meslektaşımızın bilgilerinin Türkiye Barolar Birliği Başkanlığınca 23 Haziran 2015 günü İnsan Hakları Kurumuna bildirilmesine;

 

 

Av. Metin FEYZİOĞLU
Başkan
(İMZA)

 

 

Av. Berra BESLER
Başkan Yrd.
(İMZA)

 

 

Av. Başar YALTI
Başkan Yrd.
(İMZA)

 

 

Av. İ.Güneş GÜRSELER
Genel Sekreter
(İMZA)

 

 

 

Av. Sabri Erdal GÜNGÖR
Sayman
(İMZA)