İnsan Hakları Kuruluna Üye Seçimi

3459
A

Ankara 01.07.2013
BARO BAŞKANLIĞI

DUYURU NO:2013/51

30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6332 sayılı Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu gereğince 09 Ağustos 2012 tarihinde yapılan seçim sonucunda oyların eşit çıkması üzerine en kıdemli adayın belirlenmesi usulünün hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle, adaylardan Av.İrfan GÜVEN tarafından Ankara 2.İdare Mahkemesi’nde açılan davada işlemin iptaline karar verilmiştir.

Dava konusu işlemin iptaline ilişkin Ankara 2.İdare Mahkemesi’nin 05.04.2013 günlü 2012/1309 Esas, 2013/647 Karar sayılı kararı Yönetim Kurulumuzun 28-29 Haziran 2013 günlü toplantısında görüşülmüş “ mahkeme kararıyla iptal edilen seçimin mevcut adayların katılımıyla yenilenmesine” ve Başkanlık Divanının 01.07.2013 tarihli kararı ile de İnsan Hakları Kuruluna üye seçiminin 12 Temmuz 2013 tarihinde gerçekleştirilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Açıklanan Yönetim Kurulu kararı gereği aşağıda belirtilen tarihte yapılacak İnsan Haklarına Kuruluna Avukat Üye Seçimi’ne oy kullanmak üzere katılımınızı rica ederim.

Saygılarımla.


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı
SEÇİM BİLGİLERİ :

Seçim Tarihi

:

12 Temmuz 2013

Seçim Saati

:

09:00-17:00

Seçimin Yapılacağı Yer

:

Türkiye Barolar Birliği
Av.Özdemir Özok Kongre Merkezi
Balgat-ANKARA


Türkiye İnsan Hakları Kuruluna Aday Avukatların Özgeçmişleri.

MUSTAFA ATILGAN SEYFİ ÇELİK İRFAN GÜVEN
Özgeçmiş Özgeçmiş Özgeçmiş

 

NURHAYAT MALÇIK MUSTAFA REMZİ TOPRAK ŞERİF TOPUZ
Özgeçmiş Özgeçmiş Özgeçmiş

 

İZZET VARAN
Özgeçmiş