İnsan Hakları Merkezi Yürütme Kurulu ikinci toplantısını yaptı

1065

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) İnsan Hakları Merkezi Yürütme Kurulu, Yönetim Kurulu üyesi Av. Ercan Demir koordinatörlüğünde toplandı. Toplantıda alt çalışma grupları ve koordinatörleri belirlenerek, Merkez Yönergesi’ne son hali verildi. Ayrıca, kısa  ve uzun vadeli çalışma programları üzerinde görüşüldü.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle