Büyük Avukat Dayanışması, depremden etkilenen meslektaşlarımız için bağış kampanyası

İNSAN HAKLARI VE İNSANCIL HUKUK AKADEMİSİ

5766

Washington D.C.’de kurulmuş olan İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Akademisi, insan onuruna ilişkin değerleri hukuk eğitimi ile desteklemektedir.

Akademi, ortaklık programları ve projelerle, insan haklarına özelleşmiş, bilimsel hukuk yaklaşımı ihtiyacını karşılamayı hedeflemekte olup; çeşitli yenilikçi yöntemlerle insan hakları kuruluşları, uygulayıcılar ve eğitimciler arasında ortaklıklar kurmakta ve bunları güçlendirmektedir.

Akademinin programları şu şekildedir:

İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Alanında İleri Araştırmalar Programı: Farklı mesleki deneyim düzeyinde 25 ülkeden 150’den fazla katılımcıyı bir araya getiren bu yıllık Program kapsamında İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk alanında çalışan 40’tan fazla akademisyen tarafından İngilizce ve İspanyolca olarak 19 adet ders verilmektedir. Bu program ile katılımcılara, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanı hakimleri, Birleşmiş Milletler Raportörleri ve Komite Üyeleri, Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu ve Mahkemesi üyeleri ve yetkilileri ve tüm dünyadan profesörlerle iletişim kurma fırsatı vermektedir. Program 3 kategoride sunulmaktadır: herhangi bir ülkeden avukatlar, hukuk öğrencileri ve İnsan Hakları profesyonelleri için Katılım Sertifikası, ABD öğrencileri için ABA Kredileri ve kabul şartlarını karşılayan seçilmiş 35 hukukçuya Diploma Kursu. Başvurular için son tarih 1 Mayıs’tır. Detaylı bilgi için: www.wcl.american.edu/hracademy/summer.cfm ve hracademy@wcl.american.edu.

Amerikalılar Arası İnsan Hakları Sanal Duruşma Yarışması: İnsan hakları ihlallerine karşı Amerikalılar Arası insan hakları hukuk sisteminin nasıl kullanılacağına ilişkin öğrencilere eğitim vermek amacıyla 1995 yılında oluşturulmuş, üç dilli (İngilizce, Portekizce ve İspanyolca) bir yarışmadır. Gündemde olan bir konu üzerine yazılmış, varsayıma dayanan bir dava üzerine kurulmuş olan yarışma kapsamında öğrenciler, yazılı ve sözlü argümanlar hazırlayıp Amerikalılar Arası İnsan Hakları Mahkemesi rolündeki insan hakları uzmanlarına sunmaktadırlar. Uluslararası hukuk ve/veya insan hakları alanında tecrübeli avukatlar da gönüllü olarak hakim rolünde yarışmaya katkı sağlamaktadır. Sözlü oturumlarda simültane tercüme yapılmaktadır. Hakimlik için başvuruların son tarihi 1 Mayıs’tır. Detaylı bilgi için:www.wcl.american.edu/hracademy/mcourt/ ve iamoot@wcl.american.edu.

Uluslararası İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Yüksek Lisansı: Online ve yerinden bileşenler içeren program kapsamında İngilizce ve İspanyolca eğitim verilmektedir. İşlerini bırakmadan alanda ileri araştırmalar yapmak isteyen profesyoneller ve insan hakları savunucuları için özel olarak tasarlanan program, ilkbahar ve sonbahar yarıyıllarında online dersler ve üç haftalık İnsan Hakları Alanında İleri Araştırmalar Programı sırasında verilen yerinde derslerden oluşmaktadır. Detaylı bilgi için: www.wcl.american.edu/humright/llm/llm.cfm ve humanrights@wcl.american.edu.