İnsan haklarının içselleştirildiği ve uygulandığı günlere kavuşmak dileğiyle 10 Aralık İnsan Hakları Gününü kutlarız.

546

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin, BM Genel Kurulunda kabul edildiği 1948 yılının 10 Aralık günü, İnsan Hakları Günü olarak anılmakta ve kutlanmaktadır. Bu yıl ise, İnsan Hakları Gününü, Covid-19 salgınının getirdiği kısıtlamalar ve var olan insan hakları sorunlarının bu salgın nedeniyle daha ağırlaştığı koşullar altında anmaktayız.

İçinde bulunduğumuz kısıtlamalar ve koşullar, insan haklarının her birinin ne kadar yaşamsal nitelikte olduklarını ve ne kadar öncelik taşıdıklarını somut veriler ortaya koyarak öğretiyor; başta sağlıklı yaşam hakkı olmak üzere, insan haklarının tümünün, hukuk devletini ve sosyal devleti oluşturan ögelerle ne kadar iç içe olduğunu gösteriyor.

Bu anma gününde, yaşadığımız ağır koşullardan gerekli dersleri çıkararak, tüm toplumun iyiliği için özlem duyduğumuz, insan haklarının içselleştirildiği ve uygulandığı günlere kavuşmayı diliyoruz.

TÜRKİYE Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi