"İnsan Haklarının Korunmasında Yasama Organının Rolü Uluslararası Sempozyumu"na TBB Başkan Yardımcısı Suiçmez katıldı

911

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkan Yardımcısı Av. Sibel Suiçmez, TÜRKİYE İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) ile Recep Tayyip Erdoğan üniversitesi (RTEü) iş birliği ile 21-22 Aralık 2022 tarihlerinde Rize’de yapılan “İnsan Haklarının Korunmasında Yasama Organının Rolü Uluslararası Sempozyumu”na konuşmacı olarak katıldı.

Suiçmez, sempozyumun ikinci gününde “İnsan Hakları Temelinde Yasama Fonksiyonlarının İzlenmesinde Baroların Rolü” başlığı altında bir sunum gerçekleştirdi.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle