İnsan Ticaretiyle Mücadele Normatif Çerçeve: Mağdurlara Hukuki Yardım Sağlanması Semineri

2675
A
Türkiye Barolar Birliği ve Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) işbirliğiyle düzenlenen “İnsan Ticaretiyle Mücadele Normatif Çerçeve: Mağdurlara Hukuki Yardım Sağlanması Semineri” 22-23 Eylül 2012 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.
 
Toplantıya Adana, Antalya, Artvin, Balıkesir, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Mardin, Mersin, Nevşehir, Ordu, Samsun, Tokat, Yalova ve Zonguldak Barolarından meslektaşlarımız katılmışlardır.
 
Programın birinci gününde “İnsan Ticareti Olgusu”, “Uluslararası Normatif Çerçeve ve Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesi”, “Türk Hukukunda İnsan Ticaretine İlişkin Yasal Düzenlemeler”, “Türk Ceza Kanununda İnsan Ticareti Suçu İnsan Ticareti Suçunun Ayırt Edici Özellikleri ve Benzer Suç Türleri İle Karşılaştırılması”, “İnsan Ticareti Mağdurlarına Hukuki Yardımda Avukatın Rolü” konularında oturumlar düzenlenmiş; ikinci gün ise grup çalışması yapılarak meslektaşlarımızın karşılıklı deneyim paylaşımı sağlanmıştır.