İNSANLIĞIN EN BÜYÜK BAŞARISI, İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ’Nİ HAYATA GEÇİRMEK OLACAKTIR

791

Bundan 76 yıl önce, İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden üç yıl sonra, gelecek kuşakları savaş musibetinden korumak; dünyada özgürlük, adalet ve barışın temelinde insan hakları ve insanlık onurunun bulunduğu, insan haklarının da zorbalık ve baskıya karşı ancak hukukun egemenliğiyle korunabileceği inancıyla imzalanan 10 Aralık 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabulü, insanlık tarihinin dönüm noktasıdır.

Bildirgenin gereklerinin yerine getirilmesi; insan hak ve özgürlüklerine dayalı evrensel hukukun hayata geçmesiyle birlikte insanlık da en büyük sıçrayışını, en büyük başarısını gerçekleştirecektir.

Bildirgeye imza atan her devlet gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin yasama, yürütme ve yargı organlarının da başta gelen yükümlülüğü insan haklarını korumaktır.

Türkiye’de yaşanan insan hakkı ihlallerine karşı yürütülen adalet mücadelesinde her zaman mağdurun yanında olan avukatlar, Barolar ve Türkiye Barolar Birliği, daha iyi bir Türkiye ve daha iyi bir dünya için çalışmaya devam edecektir.

Adaletin ve insan haklarının gerektirdiklerini gerçekleştirmeye çalışan herkesin 2022 İnsan Hakları Günü’nü kutlar; önümüzdeki yılın, şu anda sürmekte olan sıcak savaşların son bulacağı ve yaşadığımız ihlallerin nedenlerine karşı önlemlerin alınacağı bir yıl olmasını dileriz.

Türkiye Barolar Birliği