İş Alımı

7642

İLAN SüRESİ DOLMUŞTUR

TÜRKİYE Barolar Birliği’nin Uygulayıcı ve Ana Faydalanıcı olduğu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Avrupa Komisyonu İnsani Yardım ve Sivil Koruma Birimi (ECHO) tarafından fonlanan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (BMKP) proje ortağı olarak katıldığı TÜRKİYE’de Mülteci Sığınmacı ve Geçici Koruma Altındaki Kişilerin Adalete Erişimlerinin Desteklenmesi ” projesine ilişkin faaliyetler Ocak 2018 tarihinde başlamıştır.

Proje kapsamında hedef kitlenin adalete eriştirilmesi amacıyla Birinci seviye adli yardım hizmetlerinin sunulmasına ilişkin çalışan bir model kurulması ve aynı zamanda baroların etkin bir adli yardım sistemine yönelik kurumsal ihtiyaçlarını karşılamayı da hedeflemektedir.

Söz konusu projede çalışmak üzere TÜRKİYE Barolar Birliği tarafından bir proje sorumlusu, bir hukuk danışmanı ve bir bilgi işlem personeli görevlendirilecek olup, detaylı bilgi ve başvuru için TBB’nin yayınlamış olduğu ilanlara aşağıdaki linkten ulaşılabilir: