İş Alımı

6416

Gaziantep Hukuk Kliniği ve Hatay Hukuk Kliniği İşe Alım Duyuruları

TÜRKİYE Barolar Birliği'nin Uygulayıcı ve Ana Faydalanıcı olduğu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Avrupa Komisyonu İnsani Yardım ve Sivil Koruma Birimi (ECHO) tarafından fonlanan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (BMKP) proje ortağı olarak katıldığı "TÜRKİYE'de Mülteci Sığınmacı ve Geçici Koruma Altındaki Kişilerin Adalete Erişimlerinin Desteklenmesi " projesine ilişkin faaliyetler Ocak 2018 tarihinde başlamıştır.

Söz konusu proje herhangi bir hukuki uyuşmazlığa taraf olan uluslararası koruma başvuru sahibi, statü sahibi ve geçici koruma altındaki kişilerin nitelikli hukuki yardıma erişimlerinin sağlanmasını hedeflemektedir. Bu amaçla Gaziantep'te ve Hatay'da 2 adet hukuk kliniği açılacaktır.

Gaziantep Hukuk Kliniği ve Hatay Hukuk Kliniği'nde çalışmak üzere TÜRKİYE Barolar Birliği tarafından her bir klinik için bir sorumlu avukat, üç avukat, bir psikolog, bir sekreter, bir proje asistanı, bir güvenlik görevlisi ve bir şoför görevlendirilecek olup, detaylı bilgi ve başvuru için TBB'nin yayınlamış olduğu ilanlara aşağıdaki linkten ulaşılabilir:
(Son başvuru tarihi 01.04.2019)

Gaziantep Hukuk Kliniği başvuru linkleri:

Hatay Hukuk Kliniği başvuru linkleri: