İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI SEMPOZYUMU BURSA'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

4308
A

Türkiye Barolar Birliği ve Bursa Barosu işbirliğiyle 16 Aralık 2017 tarihinde "İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sempozyumu" düzenlendi.

Sempozyumun açış konuşmasını yapan Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, Bursa'nın artık tarım kentinden ziyade sanayi kenti olduğunu, bu dönüşümün halkın sağlığına da zarar verdiğini söyledi. "Bursa'nın yüzülebilecek, balık tutulabilecek bir tek deresi kalmadı" dedi.

Daha sonra kürsüye gelen TBB Emek Komisyonu Başkanı Av. Ali Çetin Aygün ise 2017 yılının 11 ayı sonunda 1851 emekçinin iş kazası sonucu yaşamını yitirdiğini, Türkiye'nin ne yazık ki dünyada bu konuda önde gelen ülkelerden biri olduğunu söyledi.

"SORUNLARIN KAYNAĞI DEMOKRASİ YOKLUĞU"

Av. Ali Çetin Aygün'ün yönettiği birinci oturumun ilk konuşmacısı Tez Koop-İş Sendikası Danışmanı Dr. Emirali Karadoğan, "İş Kazaları-Demokrasi ve Örgütlenme İlişkileri" başlıklı bir konuşma yaptı. Karadoğan, iş kazalarının temel nedenin demokrasi eksikliği olduğunu öne sürdü. Karadoğan, "Türkiye'de demokrasi yok. Olmadığı sürece iş kazalarının, iş cinayetlerinin, meslek hastalıklarının önüne geçemeyiz. İş kazası ve meslek hastalıklarından ötürü dünyada yılda 2 milyon 780 bine yakın can kaybı yaşanıyor. ITUC 2017 Küresel Haklar İndeksi'nde Türkiye'nin yeri, toplam 6 kategoride 5'ci sırada. Hak var, ama garantisi yok. Hak ihlallerinin yoğunlaştığı ülkelerde işçi sağlığı ve iş güvenliği de azalmakta" ifadelerini kullandı.

"İLK MUHATAP SOSYAL GÜVENLİK KURUMU"

Ankara Barosu'ndan Av. Sema Güleç Uçakhan ise "İş Kazalarının Sonuçları-Maddi, Manevi Tazminatlar" başlıklı sunumunda şöyle konuştu:

"İşçinin iş kazası ya da meslek hastalığından dolayı sakatlanması halinde doğan zararların ilk muhatabı Sosyal Güvenlik Kurumu'dur. Müteselsilen işverenle birlikte sorumludur. İlk aşamada gerekeni yapar, sonrasında yasası gereği işverene rücu hakkına sahiptir. O halde doğrudan doğruya işverene yapılacak bir müracaatın ardından SGK'ya yapılacak ikinci bir müracaat haksız zenginleşmeye sebebiyet verecektir. İşverenin olayda herhangi bir kusuru tespit edilememesi durumunda SGK zaten yasa gereği sorumluluklarını yerine getirecektir."

"İŞ KAZASI MI, MESLEK CİNAYETİ Mİ?"

Kocaeli Barosu'ndan Av. Dr. Murat Özveri ise "İş Kazası mı, Meslek Cinayeti mi?" başlıklı sunumunda şu ifadelere yer verdi:

"İş kazalarında her yıl Sakarya Meydan Muharebesi'nde verdiğimiz şehit sayısı kadar işçimizi kaybediyoruz. Yasa var, yasaya rağmen ölüyor. Sadece işçi sağlığı ve iş güvenliği değil, cezai anlamda da yaptırımlarımız var. Sistemimiz var. Buna rağmen her yıl ortalama 2311 insanımız ölüyor ise bu ölümleri kaza sözcüğüyle açıklamak, her şeyden önce ölenlere haksızlıktır, saygısızlıktır."

"AKCİĞER KANSERLERİNİN YÜZDE 10'U MESLEK KAYNAKLI"

Sempozyumun öğleden sonraki oturumunu ise Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun yönetti. İlk konuşmacı Lokman Hekim Ankara Akay Hastanesi'nden Prof. Dr. İbrahim Akkurt "Meslek Hastalıklarının Dünyada ve Ülkemizde Durumu, Tanı-Takip İlkeleri" başlığı altında konuştu.

Meslek hastalıklarının birinci nedeninin toz olduğunu ifade eden Akkurt, nano teknolojiyle birlikte nano partiküller, gazlar, sıvılar, çalışma koşullarının yol açtığı ergonomik riskleri sıraladı. Radyasyonun da günümüzün çok önemli risklerinden biri olduğuna vurgu yapan Akkurt, işyerlerindeki sosyal ilişki bozukluklarını, mobingi de meslek hastalıkları arasında saydı. Akkurt, ülkemizde akciğer kanserlerinin yüzde 10'unun meslek kaynaklı olduğunu bildirdi.

"ÖNCE MESLEKİ BAĞIMSIZLIĞINI GÜVENCEYE ALALIM"

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala "Çalışan Sağlığı Alanında Alınması Gereken Önlemler"i anlatırken, "Konuşmayı en başından kesip, 'kapitalizm geçerli olduğu sürece sermaye daha fazla kar elde etmek için emeği sömürdüğü sürece biz çalışan sağlığı filan konuşamayız' deyip başka bir alana geçebiliriz. Bu mümkün ama bir yandan daha iyi bir dünya mümkün mücadelesi verirken, bu yanda insanlar erken ölmesin diye ne yapabiliriz kafa yormamız lazım" dedi.

"EĞER İŞÇİLER MESELEYE SAHİP ÇIKMIYORSA ÇÖZÜM ZOR"

Sempozyumun son konuşmacısı ODTÜ İktisat Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yıldırım Koç da "İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Önlenmesinde Sendikaların Yükümlülüğü" konulu bir konuşma yaptı.

Koç şöyle konuştu:

"1864'te kurulan 1. Enternasyonal'in tüzüğünün ilk maddesinde 'işçilerin kurtuluşu kendi eseri olmalıdır' der. Olacaktır, olabilir filan değil. Galiba bizim işçi sağlığı ve iş güvenliği yaklaşımında da temel ilke olmalı bu. Eğer işçiler bu meseleye sahip çıkmıyorlarsa birileri onlar adına bu meseleye sahip çıktığında sonuç almak mümkün değil. Bizim sıkıntımız bu."

Fotoğraflar


Fotoğraf 1

Fotoğraf 2

Fotoğraf 3

Fotoğraf 4

Fotoğraf 5

Fotoğraf 6

Fotoğraf 7

Fotoğraf 8

Fotoğraf 9

Fotoğraf 10

Fotoğraf 11

Fotoğraf 12

Fotoğraf 13

Fotoğraf 14

Fotoğraf 15