İŞKENCE VE CEZASIZLIK KABUL EDİLEMEZ!

3911

İstanbul Barosu mensubu Av..Şehnaz Altunkaya ve Van Barosu mensubu Av. Bahtiyar Kandeğer 27.06.2024 tarihinde İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde kolluk görevlilerinin şiddetine maruz kalmışlardır.

İşkenceye uğradıklarını beyan eden müvekkilleriyle görüşmek isteyen meslektaşlarımız kolluk görevlilerin engeliyle karşılaşmışlar, bu keyfi uygulamayı kayıt altına almak istemeleri üzerine ise birçok kolluk görevlisi tarafından ağır bir şekilde hakaret, darp ve işkenceye maruz bırakılmışlardır.

Türkiye Barolar Birliği olarak gerek yasal gerekse idari süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Ancak bir kere daha altını çizmemiz gerekir ki, kolluk görevlilerinin bu saldırgan tutumunun kaynağında, uygulanan cezasızlık politikası yer almaktadır. Yargısal ve idari makamların kötü muamele iddialarını etkin şekilde soruşturma yükümlülüklerine aykırı davranışları cezasızlık algısının da temel sebebidir.

Türkiye’de işkence ve kötü muamele ile mücadelenin en önemli aktörü avukatlardır. Bu kapsamda avukata yönelen ve sistematik bir hal almaya başlayan kolluk şiddetinin, kutsal savunma hakkını ve vatandaşın hak arama hürriyetini hedef aldığı hepimizin bildiği bir gerçektir. Türkiye Barolar Birliği olarak bu şiddet ve caydırma politikasına karşı dün olduğu gibi bugün de mücadele edeceğiz.

Saygılarımızla.

Türkiye Barolar Birliği