İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE İLE MÜCADELE EDEN MESLEKTAŞIMIZIN YANINDAYIZ

789

Adana Barosu üyesi meslektaşımız Av. Ahmet Kaya, 17.04.2023 günü Adana Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünde gözaltında tutulan müvekkili ile görüşmek üzere ilgili kolluk birimine gitmesine rağmen gerekçesiz bir şekilde bekletilmiş ve görüşme yapması engellenmiştir.

Bağımsız savunmanın temsilcisi bir avukatın, müvekkili ile görüşmesinin engellenmesi kanuna ve hukukun evrensel ilkelerine açıkça aykırıdır. Bu bilinçle hareket eden ve müvekkilini görmek için ısrarcı olan meslektaşımız müvekkilinin işkence altında olduğunu tespit etmiş, sağlık durumundaki sıkıntılara tanık olmuştur. Meslektaşımızın tanıklığı ve hiçbir hukukçunun kabullenmesi mümkün olmayan işkence suçunu tespite yönelik çabası, hak savunusuna yönelen bir fiziki şiddete dönüşmüştür.

Adana Barosu Yönetim Kurulu’nun ve Avukat Hakları Merkezi’nin de dahil olması ile yargısal mercilere intikal eden saldırının üzerine azami hassasiyetle gidilmesi, etkili bir soruşturma yürütülmesi, suç delillerinin korunması, sorumluların ivedilikle tespit edilip görevden el çektirilmesi, yargılanması, cezalandırılması gerekliliğinin adli ve idari mercilerin asli görevi olduğunu hatırlatmak zorundayız. Kolluk görevlilerince işlenen suçlarda arkasına sığınılan cezasızlık duvarını aşmak ve suç ile mücadele etmek ancak bu şekilde mümkündür.

İnsanlığın binlerce yıllık mücadele ve nice bedel ile elde ettiği kazanımların yok sayılmasına ve savunma hakkının temsilcisi avukatın yargısal faaliyetin dışına çıkartılma çabasına asla izin vermeyeceğimizi bir defa daha kamuoyuna saygı ile duyururuz.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
AVUKAT HAKLARI MERKEZİ