İstanbul Barosu

1940

Hukukun Evrensel Kurallarını Temel Alarak

“Düşünüyoruz, yazıyoruz, tartışıyoruz”

Yargı Sisteminin Sorunları ve çözüm Yolları

 

Amaç

 1. Adil ve demokratik bir yargı sisteminin inşası ve sürdürülebilir kılınması için birey, toplum ve kamuoyu nezdinde duyarlılık ve farkındalık yaratmak,
 2. Yargıç ve savcılar, avukatlar, akademisyenler, hukuk öğrencileri, adliye personeli ve diğer katılımcıların özellik geliştiren yargısal sorunları teşhis ve tanıma yönündeki istek ve çabalarını canlı tutmak, belirlenen sorunlarla etkin ve verimli bir mücadele için gerekli yöntem, araç ve ajandayı oluşturmalarını teşvik etmek,
 3. İdari tedbir veya davranış kurallarının değiştirilmesi yoluyla çözülebilecek sorunlar ile mevzuat değişikliği gerektiren çözüm önerilerini ayrı ayrı belirlemek, tasnif etmek ve derlemek,
 4. Belirlenen sorunları; üniversiteler, hukuk fakülteleri, barolar, TÜRKİYE Barolar Birliği, Adalet Bakanlığı, hukuk örgütleri ve diğer paydaşlarla müzakere ederek, her birinin sorunun aşılması için verebileceği katkıyı tartışmaya açmak ve adli politikalara demokratik bir katkı sunmaktır.

 

Makale Yarışmasının Yöntemi

 1. Yarışma Programı, İstanbul Barosu Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Komisyonu tarafından düzenlenmekte; izlence makale yarışması, yarışma sonucunun raporlanması, ilgili kurumlarla paylaşılması, kapanış kongresi, ödül töreni, basın açıklaması, seçilmiş makalelerin yayınlanması veya yayımlanması aşamalarından oluşmaktadır. 
 2. ödüller, İstanbul Barosu tarafından finanse edilmektedir.
 3. Yarışma herkese açık olacaktır. Hukukçular, akademisyenler, görevdeki yargı mensupları, emekli hâkim/savcılar, avukatlar, adliye personeli, hukuk öğrencileri ve konuya duyarlı diğer yurttaşların katılımı özellikle teşvik edilmektedir. İstanbul Barosu YK üyeleri ve HFSK asil ve yedek divan kurulu üyeleri yarışmaya katılamaz.
 4. Makaleler elektronik posta ile [email protected] adresine gönderilecektir. Ayrıca, iadeli taahhütlü olarak gönderilebileceği gibi Baro’ya teslim de edilebilecektir. 
 5. Makalelerin seçimi7 kişilik bağımsız jüri tarafından yapılacaktır.
 6. Yarışmanın birincisine 10.000,00 TL, ikincisine 7.500,00 TL, üçüncüsüne 5.000,00 TL, dördüncü ve beşinciye 3.000,00’er TL, ilk 10’a giren diğer kişilere 1.000,00’er TL para ödülü verilecek; ayrıca ilk 20’ye giren tüm yarışmacılara 20 kitaptan oluşan hukuk kitapları seti armağan edilecektir.

 

 

Makale Şartları ve Yayınlama Usulü

 1. Makalelerin, 15 Haziran 2022 günü mesai bitimine kadar İstanbul Barosu Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Komisyonuna ulaştırılması zorunludur. Makaleler, yarışmanın amacına ve asgari Türkçe kurallarına uygun olarak yazılacaktır. Bilimsel makale şartları aranmamaktadır. Gönderilecek yazılar, Times New Roman karakterinde ve 12 puntoyla yazılacak, 3 sayfadan az 10 sayfadan çok olmamasına özen gösterilecektir. Yazarın kısa biyografisi, adresi, iletişim bilgileri ve bir fotoğrafı makaleye eklenecektir.
 2. Makaleler soyut ve belirsiz olmamalı, sorun tespiti ve çözüm önerisi içermelidir.
 3. Yazarlar, makalelerin telif ücreti istemeksizin yayınlanmasına, PDF dosyası şeklinde yayınlanmasına ve dağıtılmasına, dereceye giren ve jüri tarafından uygun görülenlerin kitap olarak yayınlanmasına, özü korunmak koşuluyla editoryal düzenlemeye tabi tutulmasına onay vermiş sayılırlar.
 4. Jüri tarafından belirlenen ve kitaplaştırılan makaleler sosyal medyada paylaşılacak, Baro tarafından kitap olarak basıldıktan sonra; yargı kurumları, Adalet Bakanlığı, TBMM, üniversiteler, hukuk fakülteleri, enstitüler, STK’lar, TBB, barolar ile gerek görülen diğer kurum ve kuruluşlara gönderilecektir.

 

Jüri üyeleri ve çalışma Süreci

 

 1. Yarışma jürisi, (alfabetik sıralamaya göre) Av. Adil Giray çelik, Yargıç Hilmi Şeker, Av. Dr. Jale Bafra, Av. M.Ufuk Tekin, İstanbul Barosu Bşk. Yrd. Av. Nazan Moroğlu, Av. Doç. Dr. öykü Didem Aydın ve TBB Eski Başkanı Av. Vedat Ahsen Coşar’dan oluşmaktadır.
 2. Makaleler HFSK tarafından ön incelemeye tabi tutulacak, çoğaltılarak jüri üyelerine teslim edilecek, jüri ise en geç 15 Temmuz 2022 tarihine kadar değerlendirmesini tamamlayacaktır.  
 3. Jüri üyeleri, her makaleyi 100 puan üzerinden kıymetlendirecek, her bir makalenin aldığı toplam puan, o makalenin sıralamasını tayin edecektir.
 4. Jüri, harcamış olduğu mesai için herhangi bir ücret talebinde bulunmamaktadır.
 5. Yarışmaya gönderilen makalelerin belirlediği yargı sorunları ve getirilen çözüm önerileri tasnif edilerek İstanbul Barosu tarafından belirlenecek heyet tarafından raporlanacaktır.

 

Yarışmanın Sonuçları

 1. Pandemi kısıtlamalarının kalkması veya koşullarda değişiklik olması halinde, ödül töreni tertip edilecek, dereceye girenlerin ödülleri Adli Yıl açılışında takdim edilecektir.
 2. İstanbul Barosu tarafından hazırlanan rapor, basına ve kamuoyuna ödül töreninde açıklanacaktır.
 3. ödül töreni, yargının tüm paydaş ve bileşenlerinin katıldığı bir kongreye dönüştürülecek, hazırlanan rapor tartışmaya açılacaktır. Kongredeki tartışmalar Komisyon tarafından ayrıca yayınlanacaktır.
 4. Rapor ve kongre tartışma içerikleri; yukarıda sayılan kurumlara gönderilecek ve Baro tarafından toplum ile paylaşılacaktır.
 5. Kitapların satışından ve dağıtımından elde edilen gelirler, aynı amaca özgülenen atideki yarışmaların finansmanında kullanılacaktır.

 

İSTANBUL BAROSU HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ KOMİSYONU