İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDE YAŞANANLAR İNSANLIĞIN BİNLERCE YILLIK BİRİKİMİ OLAN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE MÜDAHALEDİR

1076

33 insanımızı kaybettiğimiz Suruç Katliamı; toplumsal belleğimizde asla unutulmayacak, kayıpların acısı ise yüreklerimizde hiç hafiflemeyecektir.

Sekiz yıl önce vahşice katledilenleri anmak üzere her şeyden önce son derece insancıl ve barışçıl, dahası hukuksal ve Anayasal bir talebi dile getirmek isteyenlere yönelen kolluk şiddetinin kabulü mümkün değildir.

Gerek halkın haber alma hakkının temsilcisi basın mensuplarına yönelen şiddet ve engelleme, gerekse gözaltındaki müvekkilleri ile görüşmek üzere emniyet birimlerine giden meslektaşlarımızın içeri sokulmamasının ve şiddete maruz kalmalarının tek anlamı, hukuka aykırı işlemleri gizleme kaygısıdır.

Hak arama hürriyetinin temsilcisi avukatlara dönük bu tür saldırılar sadece meslektaşlarımıza değil, mesleğimize ve mesleğimizin gereği hak savunusuna, insanlığın binlerce yıllık birikimi olan temel hak ve özgürlüklerin bizzat kendisine yöneliktir.

Dün gece İstanbul Emniyet Müdürlüğü nizamiyesinde yaşananların bu çerçevede değerlendirilmesi gerekmektedir.

İstanbul Barosu’na ve meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hak mücadelesinden bir adım geri atmadan dayanışma içerisinde olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.

Türkiye Barolar Birliği
Avukat Hakları Merkezi