İSTANBUL SÖZLEŞMESİ DAVASININ SON DURUŞMASINA TBB ADINA SAYMAN AV. GÖKHAN BOZKURT KATILDI

1870

İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararının iptali talebiyle açılan çok sayıda davayı esastan görüşmek üzere ilk olarak 28 Nisan'da duruşma yapan Danıştay 10. Dairesi, aynı konudaki diğer davaları da üç ayrı duruşmada ele almış, TÜRKİYE Barolar Birliği, bütün duruşmalara Barolarla birlikte katılım sağlamıştı.

İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının iptali talebiyle açılan davaların bugün (23 Haziran) görülen dördüncü ve son duruşmasına TÜRKİYE Barolar Birliği adına Sayman Av. Gökhan Bozkurt katıldı.

Duruşmada; çok sayıda baro ile farklı meslek örgütlerinin açtığı iptal istemli davalar birleştirilerek ele alındı.
İlk üç davada yer alan iki Danıştay Savcısı, çekilme kararının hukuka aykırı olduğu yönünde mütalaa vermişti.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle