İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİNİN 5.YILI NEDENİYLE TÜBAKKOM BASIN AÇIKLAMASI

2665

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi yani “İSTANBUL SöZLEŞMESİ” 01.08.2014 tarihinde ülkemizde yürürlüğe girmiştir.

ülkemizde beş yıldır uygulamada olan sözleşmenin ilk imzacısı olmamız ve sözleşmeye İstanbul adı verilmesi şüphesiz ki ülkemizin uluslararası alanda kadın-erkek eşitliğine verdiği önemi vurgulaması açısından oldukça önemlidir.

Kadının insan haklarının ihlaline yol açan şiddeti önlemeye ve kadın-erkek eşitliğini sağlamaya yönelik olan sözleşme kadınlarımız için çok önemlidir.

Sözleşme, taraf devletlere, şiddeti ve ayrımcılığı önlemek, eşitliği sağlamak için bağlayıcı yükümlülükler getirmiştir. Bu doğrultuda ülkemizde önemli yasal düzenlemeler yapılmışsa da devletimizin kadına yönelik şiddeti önlemek için daha etkin, kapsamlı ve koordineli politikalar oluşturması gerekmektedir. Sözleşmenin daha etkin hale getirilmesi için teşvik edici olması gereken çevrelerin son zamanlarda tam tersi bir tutumla İstanbul Sözleşmesi’ni tartışmaya açmalarının ve sözleşmenin uygulanmaması yönünde oluşturulmaya çalışılan kamuoyu baskısının kabul edilebilir bir yanı olmadığı gibi; hukuksal ve pratik bir temeli ve yararı da yoktur.

TüBAKKOM olarak; demokrasinin gereği olan kadın-erkek eşitliğini sağlamaya yönelik hükümler içeren İstanbul Sözleşmesi’nin kadınlarımız için çok önemli olduğunu bir kez daha ifade ederek, kadın kazanımlarından geriye gidişe neden olacak her türlü değişikliğe karşı olduğumuzu ve kadının insan haklarının sağlanması yönündeki mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.

 

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ KADIN HUKUKU KOMİSYONU (TüBAKKOM)