İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NDEN VAZGEÇMİYORUZ!

1700

12 yıl önce bugün, 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da yapılan Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu toplantısında, “Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” imzaya açılmış ve TÜRKİYE sözleşmenin ilk imzacısı olmuştu. Kadınların hak ve özgürlük mücadelesinde İstanbul Sözleşmesi için önemli olan imza, bu imzadır!

Sanılmasın ki; 1 Temmuz 2021 günü yayımlanan kararname, kadınları İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçirecek.

Sanılmasın ki; kadınlar, İstanbul Sözleşme’sinden, 6284 sayılı Yasa’dan, haklarından, kazanımlarından ve özgürlüklerinden vazgeçecek! Her zaman her yerde söylediğimiz gibi, vazgeçmedik vazgeçmiyoruz!

Kadına yönelik şiddetle mücadeledeki mihenk taşlarından olan İstanbul Sözleşmesi’nin imza gününü kutluyor, sözleşmeye TÜRKİYE’nin yeniden imza atacağı güne kadar, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.

İSTANBUL SöZLEŞMESİ'NDEN VAZGEçMİYORUZ!
İSTANBUL SöZLEŞMESİ YAŞATIR.


TÜRKİYE Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TüBAKKOM)