IV. Genç Avukatlar Kurultayı Amasya Barosu’nun Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi

4683
A

IV. Genç Avukatlar Kurultayı, 18 - 19 Nisan 2015 tarihlerinde 59 barodan gelen 400 delegenin katılımıyla Amasya Barosu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Avukatlık mesleğine ilişkin sorunların ele alındığı Kurultay’a; Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcıları Av. Berra Besler ve Av. Başar Yaltı, Sayman Üye Av. Sabri Erdal Güngör, Yönetim Kurulu üyeleri Av. Eyyüp Sabri Çepik, Av. Kürşat Karacabey, Av. İzzet Varan, Başkan Başdanışmanı Av. Zafer Köken ile Amasya Barosu Başkanı Av. Ahmet Melik Derindere, Ankara Barosu Başkanı Av. Hakan Canduran, Antalya Barosu Başkanı Av. Alper Tunga Bacanlı, Artvin Barosu Başkanı Av. Ali Uğur Çağal, Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan Bozkurt, Balıkesir Barosu Başkanı Av. Yaşar Meyvacı, Bartın Barosu Başkanı Av. Ferhat Parlatır, Batman Barosu Başkanı Av. Ahmet Sevim, Bilecik Barosu Başkanı Av. Halime Aynur, Bolu Barosu Başkanı Av. Ferit Atalay, Burdur Barosu Başkanı Av. Ramazan Gedik, Bursa Barosu Başkanı Av. Ekrem Demiröz, Çanakkale Barosu Başkanı Av. Bülent Şarlan, Çankırı Barosu Başkanı Av. Erkan Köroğlu, Çorum Barosu Başkanı Av. Altan Akpınar, Denizli Barosu Başkanı Av. Müjdat İlhan, Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Tahir Elçi, Eskişehir Barosu Başkanı Av. Rıza Öztekin, Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş Şarklı, Giresun Barosu Başkanı Av. Gültekin Uzunalioğlu, Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem Dönmez, Isparta Barosu Başkanı Av. Gökmen Hakkı Gökmenoğlu, İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan, Karabük Barosu Başkanı Av. Rıdvan Erdoğan, Kastamonu Barosu Başkanı Av. Mehmet Çiftçi, Kırşehir Barosu Başkanı Av. Mehtap Karaburçak Tuzcu, Kilis Barosu Başkanı Av. Hayri Muammer Fazlıağaoğlu, Kütahya Barosu Başkanı Av. Ahmet Atam, Mersin Barosu Başkanı Av. Alpay Antmen, Muş Barosu Başkanı Av. Feridun Taş, Ordu Barosu Başkanı Av. İlhan Kurt, Osmaniye Barosu Başkanı Av. Dilem Aksoy, Sakarya Barosu Başkanı Av. Zafer Kazan, Samsun Barosu Başkanı Av. Kerami Gürbüz, Siirt Barosu Başkanı Av. Mehmet Cemal Acar, Sinop Barosu Başkanı Av. Hicran Kandemir, Sivas Barosu Başkanı Av. Hakan Bahadır, Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Huriye Altay Erol, Tokat Barosu Başkanı Av. Faruk Bostancı, Trabzon Barosu Başkanı Av. Orhan Öngöz, Uşak Barosu Başkanı Av. Baki Kantar ve Yozgat Barosu Başkanı Av. Mehmet Şimşek katıldı.

TBB Başkan Yardımcısı Av. Berra Besler yaptığı açış konuşmasında, kurultayda yapılacak çalışmaların Türkiye’deki hukuk sistemine ve mesleğe yeni ufuklar açacağına, sorunların çözümüne ışık tutacağına duyduğu inancı dile getirerek şöyle konuştu:

“Sizleri Türkiye Barolar Birliği adına selamlarken, sağlık sorunu sebebiyle bugün aramızda bulunamayan TBB Başkanı Sayın Av. Metin Feyzioğlu’nun sizlere başarı dileklerini sevgi ve saygılarını da iletiyorum.

İki gün sürecek olan çalışmalarınızın, ülkemizdeki hukuk sistemine, mesleğimize yeni ufuklar açacağına, sorunlarımızın çözümüne ışık tutacağına duyduğum inançla hepinizi saygı ile selamlıyorum.

Hukuka aykırı uygulamalara her gün bir yenisinin eklendiği, toplumun adalete olan güveninin sarsıldığı, hukuk güvenliğinin yok edildiği, savunma özgürlüğüne ve bağımsız savunmanın temsilcisi avukata ağır darbelerin vurulduğu, mesleğimizi itibarsızlaştırmak için akıl ve mantıkla bağdaşmayan iftiraların pervasızca atıldığı bir süreçten geçiyoruz.

Hangi görüşe sahip olursak olalım bizleri; insan hakları, hukukun üstünlüğü, hukuk devleti, demokrasi ortak paydalarında buluşturan meslek örgütlerimiz barolar ve Türkiye Barolar Birliği’ni işlevsiz kılma girişimlerine karşı hep birlikte dimdik ayaktayız. Bu ortak paydaları yaşatmak, bizler için olduğu kadar, halkımız için de hayati değerdedir. Çünkü biz halkın hak arama özgürlüğünün sesi avukatlarız. Çünkü biz adaletin, adil yargılanmanın temel şartı olan savunmanın temsilcileriyiz.

Haklılığımız; buluştuğumuz ortak paydalarda, gücümüz; beraberliğimizdedir. Zora boyun eğmeyiz, zor da kullanmayız. Hukuk kuralları içinde mücadele eder, kararlılığımızdan ve bağımsızlığımızdan asla vazgeçmeyiz.

Mesleğimizin pek çok sorunu var. Yargının kurucu unsuru olan savunmayı kısıtlamaya, onun temsilcisi avukatı dışlamaya, sindirmeye ve itibarsızlaştırmaya çalışan zihniyet, aynı zamanda bizlerin ekonomik olarak da güçsüzleşmemize zemin hazırlıyor. Kontrolsüz bir şekilde açılan hukuk fakülteleri ve çığ gibi büyüyen avukat sayısı pek çok sorunun yanı sıra, bozduğu arz-talep dengesiyle ekonomik sorunlara kaynaklık ediyor. Mesleğimizi yaparken karşı karşıya kaldığımız engelleri ortadan kaldırmak ve avukatların yaşam kalitelerini yükseltmek için var gücüyle mücadele eden sadece, Barolarımız ve Türkiye Barolar Birliği’dir. Mesleğimizin geleceği için hayati bir önem taşıyan örgütlü gücümüze sahip çıkacak, alacağı görev ve sorumluluklarla onu yaşatacak olan siz genç meslektaşlarımızsınız.

‘Avukatlık onurunun ve meslek düzeninin korunmasını, mesleğin adalet amaçlarına uygun olarak bağlılık ve onurla yapılmasını sağlamak’ ile görevli baroları işlevsiz bırakmaya, savunmayı ve halkın hak arama özgürlüklerini kısıtlamaya yönelik girişimler karşısında güçlerimizi birleştirerek her türlü zorluğun üstesinden geleceğiz.

Sizlere, genç meslektaşlarımıza her zamankinden çok ihtiyacımız var. Çünkü sizler, ülkemizin ve mesleğimizin aydınlık geleceği, hukuk devletinin güvencesi, toplum vicdanının sesisiniz.

Köle olmayı da, efendi olmayı da reddeden mesleğin mensupları olarak, eşit yurttaşlık temelinde özgürlüklerden ve toplumsal barıştan yanayız. Kullanılan ayrıştırıcı dile ve kutuplaştırma siyasetine rağmen halkımız da barıştan, özgürlüklerden, demokrasiden ve hukuktan yanadır. O nedenle hiçbir zaman umutsuz olmadık, olmayacağız. Yaşanan bütün olumsuzluklar geldikleri gibi gidecektir.

Bütün eylem ve işlemleri hukuk kurallarına ve Anayasal ilkelere uyan, kendisini bu kurallara bağlı sayan "Hukuk Devletinin" en önemli özelliği "Yargı Bağımsızlığıdır" Yargı bağımsızlığı da savunma ile değer ve anlam kazanmaktadır.

Yüklenmiş olduğumuz büyük sorumluluk her birimize, savunmanın yargıdaki rolünü etkin kılma ve bunun için de zengin bilgi donanımına sahip, etik kuralları içselleştirmiş nitelikli hukukçu olma zorunluluğunu yüklemektedir.

Savunmayı temsil eden avukatların nitelikleri; sadece avukatlık mesleği bakımından değil Adil yargılanma adaletinin gerçekleşmesi ve kamu yararı ile de doğrudan ilgilidir.

Yargının kurucu unsuru olan savunmayı temsil eden ve yargı görevi yapan avukatlar olarak bizlere düşen, içinde bulunduğumuz bütün zorluklara karşın sonuna kadar; insan haklarını, hukukun üstünlüğünü ve adaleti savunmaktır.

Mesleğimizin en önemli özelliği olan “bağımsızlık” ve onunla bütünleşen eşitlik ilkesinden asla ödün vermemektir.

Bağımsızlık benim karakterimdir diyen büyük Atatürk’ün açtığı aydınlık yolda ilerlemektir.

Bu değerleri içine sindiremeyen toplumlarda insan onurunun da, yaşamının da bir değeri yoktur. O nedenle savunmayı savunmak, bağımsızlığımızı korumak aynı zamanda demokrasiyi, özgürlüğü, insanı ve insanı insan yapan onurumuzu savunmak ve korumaktır.

El ele, yürek yüreğe verdiğimiz haklı mücadelemizde yolumuz ve şansımız açık olsun. Hepinize başarı dileklerimle saygılarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum.”

Kurultay’ın birinci gününde; ücret karşılığı birlikte çalışan avukatların sorunları, İç Güvenlik Yasası ve hukuki yönden doğurabileceği sorunlar, avukatlık mesleğine yönelik saldırılar ve mesleğin itibarına ilişkin sorunlar, kadın hakları sorunları ve kadına yönelik şiddete karşı önleyici düzenlemeler, örgütlenme ve temsil sorunları gibi başlıklarda 12 farklı çalışma grubu oluşturuldu. Belirlenen başlıklardaki sorunlar tartışılarak çözüm önerileri üretildi.

Kurultay, Amasya Baro Başkanı Av. Ahmet Melik Derindere'nin konuşmasıyla sona erdi. Derindere konuşmasında, “Aslında savunma hakkının zayıflatıldığı zaman neler olabileceğini biliyorlar. Savunma hakkı eğer zayıflarsa zaten silahların eşitliği ortadan kalkar. Adil yargılanma hakkı ortadan kalkar. Adil yargılanma hakkının ortadan kalktığı bir yargılamanın sürekliliği olmayacağı gibi dünya nezdinde de kabul edilebilirliği olmayacaktır" ifadelerini kullandı.