İzmir Barosu’nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantı

4500
A

İzmir Barosu’nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, TBMM’de görüşülmekte olan İç Güvenlik Paketi’ne karşı hukuk mücadelesini sürdürme kararlılığı bir kez daha ifade edildi. Toplantıya Türkiye Barolar Birliği’ni temsilen Başkan Yardımcısı Av. Berra Besler ve Yönetim Kurulu Üyesi Av. İzzet Varan katıldı.

Toplantının sonunda yayımlanan, Türkiye Barolar Birliği ve 77 baro tarafından imzalanan sonuç bildirgesinde, “Hâkim ve savcılar gibi yargı makamlarının sorumluluk alanında olan yetkiler, bu tasarı yasalaşırsa, siyasi iktidara bağlı olan vali ve kaymakam gibi yürütme makamları ile doğrudan polise verilmiş olacaktır. Bu tasarı yasalaşırsa, demokratik ülkelerdeki "kuvvetler ayrılığı ilkesi" ortadan kaldırılarak, hukuk devleti yerine polis devletine geçilecek, yurttaşların hak arama güvencesi olarak gördüğü demokratik hukuk düzeni, yerini baskıcı, faşizan bir sisteme terk ederek, hukuk devleti mülki amir ve polis eliyle ortadan kaldırılacaktır” ifadeleri kullanıldı.