İzmir’de meydana gelen depremde büroları hasar görmüş meslektaşlarımız hk.

3653

Değerli Meslektaşlarımız,

TBB Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu; avukat meslektaşlarımızın, sisteme kayıtlı eşlerinin ve bakmakla yükümlü oldukları çocuklarının ve stajyer avukat meslektaşlarımızın başta yatarak tedavi ve yatarak ya da ayakta kanser tedavisi olmak üzere sağlık sorunlarında ve olağanüstü durumlarda daima yanındadır.

Bu kapsamda olmak üzere 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de meydana gelen depremde büroları hasar görmüş toplam 1.296 meslektaşımıza serbest veya bağlı çalışan ayrımı yapılmaksızın kişi başına 5.000 TL’den toplam 6.480.000 TL olağanüstü yardım yapılmıştır.

Malumunuz olduğu üzere SYDF bir sigorta sistemi değildir, bir yardımlaşma fonudur. Dolayısıyla büro hasarı durumunda yapılan ödemenin amacı, büro hasarının giderilmesi değildir. Büroda meydana gelen hasar sebebiyle bir işgöremezlik hali oluştu ise bu durumdaki meslektaşlarımıza kısmen de olsa bir destek sağlanmasıdır.

Büroları orta ve ağır hasarlı olan meslektaşlarımızın geçici işgöremezlik durumunun daha uzun sürmüş olduğu varsayılmaktadır, ilk yapılan sosyal yardım desteğine ek olarak, serbest çalışan meslektaşlarımız açısından ilave bir ödeme yapılması planlanmaktadır.
Buna göre, 31 Mart 2021 tarihine kadar aşağıdaki belgeler ile TBB-SYDF Müdürlüğü’ne başvuran meslektaşlarımız açısından, bütçe ve başvuru sayısı dikkate alınarak ilave sosyal yardım planlaması yapılacaktır.

Başvuruda ihtiyaç duyulan belgeler şunlardır:

* Talep dilekçesi   
* Hasar tespit tutanağı
* Serbest avukatlık yapıldığını gösterir vergi dairesinden alınacak yazı ve 5510 sayılı SGK Kanunu’na göre 4B kapsamında (eski Bağkur) olduğunu gösterir belge

İlgili meslektaşlarımızın e-posta yoluyla, belgelerini de ekleyerek müracaat etmesini saygıyla duyururuz.

E-posta adresi: [email protected]

 

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

 

TALEP DİLEKçESİ İçİN TIKLAYINIZ