KADIN MESLEKTAŞIMIZA VE MESLEĞİMİZE YAPILAN TACİZİ VE SALDIRIYI REDDEDİYORUZ

2054

İstanbul Anadolu Adliyesinde görev yapan 2. İş Mahkemesi Hâkimi’nin, bugün, tüm yetki ve insani sınırlarını aşarak, duruşma esnasında, kadın meslektaşımız Av. Tuğçe çetin’in etek boyuna ilişkin taraf vekilleri ve huzurda bulunanların beyanlarını aldığını; meslektaşımızın o esnada etek boyu fotoğrafının çekilmesini talep ettiğini ve yazı işleri müdürünü çağırarak sözde fiili durumu gerçekte ise tacizini tutanağa geçirdiğini hayretle öğrenmiş bulunmaktayız.

Hâkimin bu tavrı, kadına yönelik ayrımcılığın hâkim aracılığıyla yargıya yansımasıdır. Bu hukuka aykırı davranış ve tutum hâkimlik mesleğine, hâkimlik etiğine aykırıdır. Kürsüden kadın meslektaşımıza yönelen bu tavır, açık bir TACİZ ve ŞİDDET’tir. Meslektaşımızın insanlık ve kadınlık onurunu kıran bu davranış aynı zamanda mesleğimize yönelik bir saldırıdır.

TüBAKKOM olarak, yaşanan bu durumu en ağır şekilde kınıyor, kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi mücadelemizi yargıda da sürdüreceğimizi, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı bildiriyoruz. İlgili hâkim hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nca soruşturma başlatılmasını yeterli bulmayıp, daha önce de avukatlara karşı uygunsuz tavırlar sergileyen bu hâkimin derhal görevinden tedbiren el çektirilmesini talep ediyoruz.

TÜRKİYE Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TüBAKKOM)