KADINA EŞİT VATANDAŞLIK TEMELİNDE ONURLU BİR YAŞAM HAKKI TANIYAN MEDENİ KANUNA SAHİP ÇIKIYORUZ

1257

17 Şubat 1926 tarihinde kabul edilen Türk Medeni Kanunu, laiklik temelinde kadınların eşit yurttaşlık hakkı ile ilgili devrim niteliğinde bir yasadır.

Ancak ne yazık ki son dönemde, Medeni Kanun’un ‘sil baştan’ yazılacağı söylemleri ile kadınların nice mücadeleler sonucu elde ettiği kazanımlar aleyhine düzenleme yapılmak istendiğine tanık oluyoruz.

Kadın kazanımlarını ortadan kaldıracak her türlü söylem, eylem ve yasal değişikliklerden uzak durulması gerektiğini vurgularken; kadınların bir asrı aşan medeni haklar mücadelesine yönelik saldırı niteliğindeki yoksulluk nafakasının kaldırılmasına ve Aile Hukuku’nda zorunlu arabuluculuk getirilmesine yönelik yapılacak hiçbir yasal değişikliği kabul etmiyoruz.

TÜBAKKOM olarak;
Medeni Kanun’un kabulünden bugüne kadar elde ettiğimiz KADIN HAKLARI kazanımlarımızdan geriye gideceğimiz tüm yasal değişikliklerin karşısında olduğumuzu ifade ediyor, kadına eşit vatandaşlık temelinde onurlu bir yaşam hakkı tanıyan Türk Medeni Kanunu’na sahip çıkacağımızı bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyoruz.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
KADIN HUKUKU KOMİSYONU (TÜBAKKOM)