KADINLARIN YAŞAM HAKKI SİYASİ PAZARLIK KONUSU YAPILAMAZ!

1212

ülkemiz 14 Mayıs’ta yapılacak seçim atmosferine girmişken bazı siyasi partilerin 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin önlenmesine Dair Kanun'un bir kısım hükümlerinin kaldırılması yönünde taleplerde bulunduğu kamuoyuna yansımıştır.

Kadınların yaşam haklarını siyasi tartışma haline getiren, kadınların hak kazanımlarını ortadan kaldıran, eşitlik ve laiklik ilkesini yok sayan her türlü zihniyetin, söylemin ve girişimin karşısındayız!

TüBAKKOM olarak; 6284 Sayılı Yasa'nın eksiksiz uygulanması ve İstanbul Sözleşmesi'nin hayata geçirilmesi yönündeki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Saygılarımızla.

TÜRKİYE Barolar Birliği
Kadın Hukuku Komisyonu (TüBAKKOM)