Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi

4375
A

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 15-16 Nisan 2015 tarihlerinde “Uluslarararası Yatırım Hukuku Sempozyumu” düzenlenmektedir. İki gün sürecek olan Sempozyum toplam dokuz oturumdan oluşmaktadır.

Özellikle yatırımların uluslararası hukukta ve Türk hukukunda tabi oldukları hukuki düzenlemelerin rekabet, inşaat, enerji, yenilenebilir enerji ve havacılık gibi farklı sektörlerdeki yansımaları ele alınmakta ve yabancı yatırımcıların karşılaştıkları uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması amacıyla başvurulan ICSID, ICC gibi çözüm yöntemleri üzerinde durulmaktadır.

Sempozyuma yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda akademisyenin yanı sıra uluslararası yatırım uyuşmazlıkları alanında önde gelen hukuk firmalarında çalışan avukatlar da katkı sunmaktadırlar.

Sempozyumun oturumlarında ele alınacak konuların arasında Türk hukukunda ve uluslararası hukukta doğrudan yabancı yatırımlar, yabancı yatırım alanında uyuşmazlık çözümü, havacılık, inşaat ve yenilenebilir enerji dâhil, enerji sektörlerinde yabancı yatırımların yanı sıra devletler arasındaki ikili yatırım anlaşmaları kapsamında inşaat sektörünün durumunun yanı sıra, yabancı yatırımın yapıldığı durumlarda insan haklarının durumu ele alınmaktadır.

Sempozyumun ilk gününde şu oturumlar düzenlenecektir:

-          Foreign Direct Investment Under Turkish Law

-          Foreign Direct Investment Under International Law

-          Resolution of Foreign Investment Disputes

-          Foreign Investment in Aviation Sector

-          Foreign Investment in Construction Sector

Sempozyumun ikinci gününde ise düzenlenecek olan oturumlar şunlardır:

-          Bilateral Investment Treaties and the Construction Sector

-          Foreign Investment in Energy Sector

-          Human Rights and Foreign Investment

Yenilenebilir enerji ile ilgili güncel uygulamaların de ele alınacağı “Enerji”  alanında iki panel yer almaktadır.

Kadir Has Üniversitesinin Cibali Kampüsünde düzenlenen katılıma açık olan Sempozyumun dili İngilizcedir.