Kamu Avukatları Basın Açıklaması

9224
A
Haklıyız, Kararlıyız!
"AYRICALIK-LÜTUF DEĞİL” EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET, MESLEĞİMİZE SAYGI, EMEĞİMİZİN HAKKI, İNSANİ ÇALIŞMA KOŞULLARI İSTİYORUZ!
Ülkenin yoğun gündemine rağmen, 4 Hazirandan sonra, bugün 2. kez Maliye Bakanlığı önündeyiz. Bakanlığı, sesimizi duymaya, emeğimizi görmeye ve hakkımızı teslim etmek için göreve çağırıyoruz!
Yine Maliye Bakanlığı önündeyiz. Açıklama ve çözüm bekliyoruz !
Çünkü, Türkiye’de 1200ü Hazine Avukatı olmak üzere toplam 3000 kişi ile, yüz binlerce davanın takip edildiğinin, angaryaya dönüşen çalışma koşullarına rağmen görevimizi yapmaya çalıştığımızın en yakın tanığı en fazla avukatın çalıştığı Maliye Bakanlığıdır. El konarak, bütçeye gelir kaydedilen vekalet ücretinin miktarını da, en iyi bilen ve ekonomik haklarımızın belirlenmesinde, en fazla rol oynayan Bakanlık, Maliye Bakanlığıdır.
Yine Maliye Bakanlığı önündeyiz! Çünkü, yoksulluk sınırı 3.120 TL iken, 25 yıllık avukatın maaşı, maaşa ve emekliliğe yansımayan ek ödemelerle birlikte, 2900 TL’dir. Avukatlık Kanunu gereğince, lehine hükmedilen vekalet ücreti avukata ait olmasına karşın; vekalet ücretleri, maaşlarımızın iyileştirilmemesinin bahanesi olarak gösterilmektedir. Ancak, kamu avukatlarının, bir yıl içinde alabileceği vekalet ücreti miktarı, 6800TL ile sınırlandırılmıştır. Üstelik, bu miktarın ödenmesi bile, çoğu zaman bir sonraki yıl tamamlanmaktadır.
Devletin, Kamu avukatı için harcadığı hiçbir personel gideri bulunmamaktadır ve ücretlerimizin iyileştirilmesinin, bütçeye hiçbir yük getirmeyeceği bilinmektedir. Çünkü, Kamu avukatlarının toplam sayısı 3000 iken; yalnızca 2012 yılında ve yalnızca Maliye Bakanlığı’nda görev yapan Hazine avukatları lehine hükmedilen ve tahsil edilmiş olan yirmi milyon TL’nin üstünde vekalet ücreti bütçeye gelir kaydedilmiştir. Yani, Bütçeye aktarılan vekalet ücretlerinin miktarı, kamu avukatlarına yapılan ödemelerden, kat be kat fazladır.
Ancak, bugüne kadar, taleplerimiz konusunda hiçbir adım atılmazken; aleyhimizde yapılan ayrımcılık, her geçen gün daha da büyütülmektedir. Aynı işi yapan memurlar arasında bir kısım memura, uzmanlık unvanı verilerek, maaşı 3500 TL’ye çıkarılmış; takip ettiğimiz davalarda lehimize hükmedilen vekalet ücretinden, hukuk birimlerinde çalışan memurlara pay verilmesi uygulamasına son verilmiştir.
Haklıyız!
Kamu kurumlarını yargı yerlerinde temsil ve savunma görevini yürütüyor, idarenin hukuka uygun hareket etmesine katkı sunuyoruz. Milyonlarca liralık davaların sorumluluğunu taşıyoruz. Üstelik tüm bu sorumluluğu, Avukat sayısının yetersizliği nedeniyle, mesai saatiyle sınırlı olmaksızın, aşırı çalışma ile yürütmeye zorlanıyoruz. İş yükümüzün sınırı yok. Eve iş götürüyoruz. Çalışmamız, angarya çalışma niteliğine dönüşmüş durumda.
4 yıl üniversite eğitiminin ardından, 1 yıl staj yaparak mesleğimizi yapmaya hak kazanmamıza; uluslararası alanda kabul edilen bir uzmanlık mesleği mensubu olmamıza karşın, teknik hizmetler ve sağlık hizmetleri sınıfında yer alan 4 yıllık fakülte mezunlarının ek göstergesi 3600 iken, geçici köy korucularına 11.500 ek gösterge uygulanırken; kamu avukatlarının ek göstergesi halen 3000’dir. Bu nedenle, emekli kamu avukatları yaklaşık 1100-1300 TL maaşla, açlık sınırında yaşamaya zorlanmakta; 35 yıl çalışan emekli kamu avukatı 35 bin TL ikramiye almakta, meslektaşlarımız emekli olmaktan korkmaktadır.
Eşit işe, eşit ücret istiyoruz! Üst Kurullarda görevli meslektaşlarımız 4 bin 500 TL maaş alırken; işe yeni başlayan infaz görevlisi, polis memuru ve cezaevi infaz memurlarıyla aynı ücreti; hakim ve savcı stajyerlerinden, daha az ücret alıyoruz.
Anayasada yer alan yargı erkinin iddia (savcı) ve hüküm makamı (hakimlerle) birlikte kurucu unsuru olan savunma görevini, kamu adına yürütmemize; aynı fakülteyi bitirmemize, sınavla mesleğe başlamamıza rağmen; geçmişte, yargıçlarla aynı olan maaşlarımız, şimdi yarısına düşmüş durumdadır.
Onur kırıcı, üvey evlat muamelesini kabul etmiyoruz! Eşitlik ve adalet istiyoruz ! Bizler ayrıcalık değil, mesleğimiz ve ifa ettiğimiz kamu görevinin gerektirdiği hakkaniyete uygun ve adil bir düzenleme yapılmasını talep ediyoruz. Bunun için acilen, özlük haklarımızın en az emsallerimiz seviyesine çıkarılmasını; ek ödemelerin maaşa ve emekliliğe yansıtılmasını istiyoruz. 2. derecedeki avukatların ek göstergesinin 3600’e çıkarılmasını; özlük haklarımızın, aynı görevi yürüttüğümüz diğer yargı mensupları olan hakim ve savcılarla eşit hale getirilmesini istiyoruz. Avukatlık Kanunu gereğince, lehine hükmedilen avukata ait olan vekalet ücretlerimizin; yıllık 6800TL olan yıllık vekalet ücreti limitinin artırılarak, 5 katına çıkarılmasını; vekalet ücretinden, hukuk birimlerinde görevli memurlara pay verilmesi uygulamasının yeniden başlatılmasını; avukat istihdamının ve hukuk birimlerinde görevli memur sayısı artırılarak, fiziki ve teknik altyapı sorunlarının giderilerek, iş yükümüzün azaltılmasını angarya çalışmaya son verilmesini talep ediyoruz.
Uyarıyoruz! Artık sabrımız tükendi. Maliye Bakanlığı’nı ve Hükümeti, 2013 bütçe yasasında, tercihini emekten yana yapmaya ve taleplerimizi yerine getirmeye çağırıyoruz. Aksi takdirde, haklarımızdan vazgeçmeyeceğimizin, demokratik ve meşru eylemlerle mücadelemizi sürdüreceğimizin bilinmesini istiyoruz!
 
KAMU AVUKATLARI