Kamu Avukatları Kurulu Çalıştayı

9483

Türkiye Barolar Birliği Kamu Avukatları Kurulu (TÜBAKAV) tarafından düzenlenen "Kamu Avukatları Kurulu Çalıştayı", 8 Nisan 2017 tarihinde, Antalya'da gerçekleştirildi.

Kamuda çalışan avukatların sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı çalıştaya Antalya Milletvekilleri Nafi Kara, Mehmet Günal ve Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Kürşat Ersöz konuşmacı olarak katılırken, çalıştayı kamuda görevli çok sayıda avukat takip etti.

Toplantının açılışında konuşan TBB Yönetim Kurulu Üyesi Av. Gülcihan Türe, çalıştayda çıkacak sonucun milletvekilleriyle paylaşılmasını, hayata geçmesi için de adli yıl açılışında ya da belirlenecek bir gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hep birlikte giderek sunulmasını teklif etti.

Açış konuşmalarının ardından çalıştay grup çalışmaları ve oturumlarıyla devam etti. 5 grup halinde gerçekleşen grup çalışmalarında, kamuda çalışan avukatların mali ve özlük hakları, teftiş ve denetimleri, statüleri ve kamuda çalışan avukatlar yönünden vekalet ücreti gibi konular değerlendirildi.