Kamu Avukatları Platformu

6897
A
KAMU AVUKATLARI PLATFORMU TOPLANTISI TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ’NDE YAPILDI.

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının 23.11.2012-24.11.2012 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda bütün Barolara 24.1.2013 tarih ve 2013/5 sayılı yazı ile duyuru yapılmış ve TBB Av. Özdemir ÖZOK Kongre Merkezi Av. Teoman Evren Konferans salonunda 2.3.2013 tarihinde Barolardan katılan Kamu Avukatları Temsilcileri ve Ankara da görev yapan Kamu Avukatlarının da katılımıyla “Kamu Avukatları Platformu” toplantısı gerçekleştirilmiştir.

TBB Başkanı Av. V. Ahsen Coşar ve Yönetim Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda öncelikle Başkanlık divanının oluşmasını müteakip gündemin 1. maddesi uyarınca 9 asil ve 9 yedek üyeden oluşan Kamu Avukatları Yürütme Kurulu teşekkül ettirilmiştir. Daha sonra gündemin 2. maddesine geçilerek Kamu Avukatlarının sorunlarının tespiti ile çözüm için gerekli çalışmaların yapılması amacıyla çalışma programının belirlenmesine dönük olarak ülkemizin değişik barolarından katılım sağlayan Kamu Avukatları Temsilcileri mesleğe ve yaşadıkları sorunlara ilişkin olarak görüş ve değerlendirmelerini gerek söz alarak gerekse önceden hazırlanmış raporları Başkanlık Divanına arz ederek etkin ve interaktif bir katılım sağlanmıştır.

Toplantı gündeminde belirtilen konuların görüşülmesinden sonra yeni oluşturulacak olan ve TBB nin sahipliğinde sürekli bir kurul olmasını da dikkate alarak bu kurula hep birlikte yeni bir misyon ve vizyon kazandırılması buradan meslektaşlarımıza dokunan bir sinerji yaratılması, akabinde hızlı bir şekilde çözüm odaklı çalışmalara başlanılması, mesleğimizin en üst çatı kuruluşu olan TBB’nin sevk ve organizasyonunda Kamu Avukatlarının yıllardır her alanda biriken sorunlarının bundan sonra daha farklı bir anlayış ve konseptle çözülmesi noktasında geniş katılımlı Ulusal düzeyde bir Kurultay toplanmasına dönük çalışmalar yapılması, kamuda görev yapan bütün meslektaşlarımızın bila istisna bulundukları yer Barolarına kayıtlı olmaları mücadelenin amacına ulaşması bakımından büyük önem arz ettiğinden bu konuda çalışmalar yapılması, Kamu Avukatlarının sorunlarının çözülmesi amacıyla siyasi iradenin üst düzey temsilcileri nezdinde girişimde bulunulması ve desteklerinin sağlanması hususunda acilen çalışmalara başlanması için mutabakata varılmıştır.