KAMU GÜCÜNÜ ELİNDE BULUNDURANLARI SAMİMİYETE VE HUKUKA DAVET EDİYORUZ!

1425

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde düzenlenen barışçıl gösteri yürüyüşleri, başta İstanbul olmak üzere, bazı illerin Valilikleri tarafından keyfi olarak yasaklanmış ve aynı gün Anayasal haklarını kullanarak gösteri yürüyüşü yapan, sayıları 200’ü geçen kadın yine keyfi bir şekilde gözaltına alınmıştır. Gözaltı sırasında bir kadının ayağı kırılmış, bir meslektaşımız polislerin arasında kalarak kafasına aldığı darbeler nedeniyle yaralanmıştır. Kadınlar saatlerce ters kelepçe ile aç-susuz gözaltında bekletilmiş, hakaret ve tehdide maruz kalmışlar, mesleki görevini icra etmek için orada bulunan avukatlara ise en temel ihtiyaçlarını karşılamaları için dahi izin verilmemiştir.

TC. Anayasası 34.maddesine göre; herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.

Tam da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde, şiddetsiz, özgür ve eşit bir yaşam talebini dile getirmek için Anayasal haklarını kullanan kadınların devlet eli ile şiddete maruz bırakılmasını kabul etmiyoruz. 25 Kasım gösteri yürüyüşleri dünyanın her yerinde serbest iken, ülkemizde kamu güvenliği ve esenliği bahanesi ile uygulanan keyfi yasaklamalara da boyun eğmiyoruz. Temel hak ve özgürlükler idari bir karar ile kısıtlanamaz. Kamu gücünü elinde bulunduranları samimiyete ve hukuka davet ediyoruz.

Süreci takip ettiğimizin, şiddet emrini veren, uygulayan her bir devlet görevlisi hakkında hukuki başvuru mekanizmalarını işleteceğimizin bilinmesini isteriz.

TÜRKİYE Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu
TüBAKKOM