Kamuoyuna Duyuru

11112
A

KAMUOYUNA DUYURU


Kamuoyunda “Torba Yasa” olarak bilinen “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Sayın Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanun’un 33. maddesi ile Bilgi Edinme Kanunu’nun 2. maddesine bir fıkra eklenmiş, böylece ÖSYM tarafından uygulanan sınavlar ve sonuçlarına ilişkin soru ve cevaplar “Bilgi Edinme Kanunu” kapsamı dışına çıkarılmıştır.

Yapılan düzenleme, önceki yıllarda ÖSYM tarafından yapılan, güvenirliği açısından kuşku yaratan ve dava konusu olan bazı sınav ve sonuçlarıyla ilgili olarak soru sorma ve bilgi edinme hakkını ortadan kaldırmıştır.

Çeşitli meslek grupları için yapılan adaylık sınavları ile KPSS lisans sınavlarına ilişkin olarak; soruların önceden belli kişi ya da gruplara verildiği, kopya ve sızdırma yapıldığı iddiaları çerçevesinde açılan soruşturmalar ve iptal davaları kamuoyunu tatmin edecek şekilde sonuçlandırılamamıştır. Hal böyleyken, yurttaşın bilgi edinme hakkını ortadan kaldıran bu düzenlemenin yapılmasına neden ihtiyaç duyulduğu yeni bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sözü edilen değişiklik ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesinde yer alan “ifade özgürlüğü”nün olmazsa olmazı “bilgi edinme hakkı” kabul edilemez biçimde kısıtlanmış, ayrıca etkin şekilde “hak arama özgürlüğü” ihlal edilmiştir.

“Kamuoyunun bilgi edinme hakkı” ile bireyin “hak arama özgürlüğü”nün zedelenmesi, kısıtlanması ya da engellenmesi, hukukun üstünlüğüne saygılı, çağdaş ve demokratik devletlerin asla başvurmaması gereken bir yöntemdir.

Türkiye Barolar Birliği olarak talebimiz; “vahim bir hak ihlali” olarak değerlendirdiğimiz bu kısıtlayıcı düzenlemeden geri dönülmesi ve bilgi edinme hakkının önündeki engellerin kaldırılmasıdır.Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu
Türkiye Barolar Birliği Başkanı