Kamuoyuna Duyuru

9801
A
İstanbul Çağlayan'da bir kısım emniyet mensubuna ilişkin yürütülen soruşturmayı yakından izliyor ve İstanbul Barosu'ndan bilgi alıyoruz.

Kamuoyunun malumları olduğu üzere Türkiye Barolar Birliği olarak öncelikli kaygımız Türkiye'de yargının bağımsızlığını, tarafsızlığını, adil yargılama yapar hale gelmesini ve hesap verirliğini sağlamaktır. Bu çerçevede, yargının siyasi iktidara ya da herhangi bir gruba, cemaate, yapıya bağlı olması  asla kabul edilemez. El birliğiyle yapmamız gereken, yargıyı siyasi öç alma aracı olmaktan kurtarmamız ve mülkün yani ülkenin temeli ve teminatı haline getirmemizdir.  

İstanbul'da yürüyen soruşturmada; gözaltı süresinin dolmasına rağmen hürriyet kısıtlamasına keyfi şekilde devam edilmesi, soruşturmayı yürüten yargı mensuplarının emniyet mensuplarıyla karar vermeden önce toplantılar yaptığı  duyumları, şüpheliler ile avukatlarına somut suçlamaların sorgu sırasında bildirilmemesi  ve son olarak soruşturma hakiminin Ceza Muhakemesi Kanunu'na açıkça aykırı olarak dosya üzerinden tutuklamaya ilişkin karar vereceğine dair açıklamalar, maalesef yargı eliyle yeni bir öç alma kampanyası yürütüldüğünü göstermektedir.

Bizim amacımız  herkes için hukuk, herkes için adalettir. Bugün "üstün" olduğuna güvenip keyfi davrananlar , yarın muhakkak ki hukukun üstünlüğünü talep edeceklerdir. Bunu anlamak için yakın tarihimizi hatırlamaları yeterlidir.

Dün olduğu gibi bugün de haksızlıkların takipçisi olacağımızı ve üstünlerin hukuku yerine hukukun üstün olduğu demokratik toplum düzenini hep birlikte kuracağımızı kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.

Avukat Prof. Dr. Metin Feyzioğlu
Türkiye Barolar Birliği Başkanı