KAMUOYUNA DUYURU

7048
A

ATATÜRK’ÜN AÇTIĞI AYDINLIK YOLDA, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ EGEMEN KILMAK, BARIŞ, KARDEŞLİK VE HUZUR İÇİNDE YAŞAMAK İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ

Ulusumuzun bağımsızlık savaşının önderi, laik demokratik Cumhuriyetimizin kurucusu, eşsiz devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’e ve ilkelerine olan sonsuz bağlılığımızla aklın ve bilimin rehberliğinde onun açtığı aydınlık yolda ilerleme kararlığında olan Türkiye Barolar Birliği; ülkemizde hukuk alanında ve toplumsal yaşamımızda gerçekleşen olumsuzluklardan, ulusumuzu çağdaşlıktan, demokrasiden uzaklaştırma çabalarından son derece rahatsızdır.

Ulu Önderimiz ve silah arkadaşlarının dünyada benzeri olmayan fedakârlıkları, halkımızın yaşlısı, genci, çocuğu, kadını ve erkeği ile birlikte gösterdikleri kahramanlıklarla gerçekleştirilen kurtuluş ve ilan edilen Cumhuriyet; Ulusumuzun insanca yaşamı ve devletimizin bekası için değeri ölçülemeyen bir nimettir.

Büyük Atatürk’ün tek isteği, kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sonsuza kadar barış içeresinde yaşamasıdır.

Bütün bunlara rağmen, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimizin manevi kimliğine son günlerde sıklıkla rastlanan nankörce ve acımasızca yapılan saldırılar sürüp gitmektedir. Bunlara son örnek, Cizre’de yakılan Atatürk heykelidir. Bu davranışların hiç kimseye yararı yoktur. Bunları yapma cüretini gösteren kendini bilmezler şunu çok iyi anlamalıdırlar ki; kendileri de dâhil bu topraklar üzerinde yaşamış, yaşayan ve yaşayacak olan herkesin can borçları bulunan Cumhuriyetimizin kurucularını ve büyük Atatürk’ü unutturmaya güçleri hiçbir zaman yetmeyecektir.

Cumhuriyetimizin kavramlarını, kurumlarını, kuruluş felsefesini yaşatmak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmak; hür ve bağımsız yaşamayı isteyen, tebaa olmayı ve boyun eğmeyi reddeden onurlu Türk insanının en önde gelen görevidir.

Atatürk’ün ve Atatürk Cumhuriyeti’nin değerini hala anlamayanların, ırkçılık ve mezhepçiliğin cenderesinde kan gölüne dönmüş Ortadoğu’ya bakmaları yeterlidir.

Türkiye Barolar Birliği olarak, Cumhuriyetimizin değerlerine ve onun kurucusu Büyük Atatürk’e karşı yapılan ve yapılacak olan en ufak bir saygısızlığa dahi müsaade etmeyeceğimizi herkese duyururken, güzel ülkemizde Ulu Önderimiz Atatürk’ün açtığı aydınlık yolda ilerleyerek, hukukun üstünlüğünü egemen kılmak, barış, kardeşlik ve huzur içinde birbirimize tahammül ve saygı göstererek yaşamak kararlılığında olduğumuzu ve bu uğurda her türlü mücadeleyi yapacağımızı kamuoyu ile paylaşırız.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu