Kamuoyuna Duyuru

6960
A

YARGIYI TORBA YASALARLA VE GÜNLÜK SİYASİ GEREKÇELERLE ŞEKİLLENDİRME ARAYIŞLARI SON BULMALIDIR

Yargıtay Başkanı Sayın Ali Alkan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlayacak olan, “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” başlıklı 2/2418 esas numaralı teklif hakkında önemli tespitler ve eleştiriler içeren bir açıklama yapmıştır.

Sayın Başkan’ın yaptığı açıklamada belirttiği kaygılar, bu teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu görüşmelerinde Türkiye Barolar Birliği olarak dile getirdiğimiz eleştirilerle örtüşmektedir. Aynı şekilde 19 Kasım 2014’te “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” hakkında yaptığımız açıklamada da bu hususlara vurgu yapılmıştır.

Yapılan, son dönemde sıkça uygulanan “yasa tasarısını yasa teklifi kılıfında TBMM’ye sunup normal yasalaşma sürecinden kaçırma”dır. Kamuoyuna tartışma imkânı tanımadan, doğrudan ilgili kurumların dahi görüşü alınmadan, çoğunluğa sahip olmanın rahatlığıyla yargı erki ile sürekli oynanmaktadır.

Sayın Yargıtay Başkanı tarafından dün yapılmak zorunda kalınan açıklamanın da, bu yasa yapma tekniği dayatmasının sonucu olduğu kanısındayız.

Teklifle, Yargıtay’ın iç işleyişinde Yargıtay’ın takdir yetkileri azaltılmaktadır. Şöyle ki, tetkik hâkimlerinin ve Cumhuriyet savcılarının (Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı ve yardımcılarının) görevlendirilmesinde Yargıtay’ın görüşünün sorulması uygulamasına son verilmektedir. Bu yasa kabul edilirse, Yargıtay yeniden yapılandırılacaktır. Kanunun kabul edilmesi halinde yürürlük tarihinden itibaren 15 gün içinde Yargıtay üyeliği için HSYK tarafından seçim yapılacak olup seçimden sonra Birinci Başkanlık Kurulu yeniden belirlenecek ve oluşan yeni Birinci Başkanlık Kurulu dairelerin iş bölümüne ilişkin karar alacaktır. Bu karar Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra Birinci Başkanlık Kurulu daire başkanları, üyeleri ve tetkik hâkimlerinin hangi dairelerde görev yapacağını yeniden belirleyecektir.

Teklif yasalaşırsa, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu seçimleri çok kısa sürede 3. kez yenilenecektir. Anlaşılan Yargıtay’da yürütmenin hoşnut olduğu bir görünüm ortaya çıkana kadar görevlendirmeler ve seçimler devam edecektir. Bu durum, yüksek yargıya duyulan güveni kökünden sarsacak niteliktedir.

Eleştirdiğimiz durumlar Yargıtay’a özgü olmayıp, bu teklifle Danıştay’ın da iç işleyişinde katılımcılığın azaltılması ve yeniden yapılandırılması amaçlanmaktadır.

Adli yıl açılış töreninin kaldırılmasının ise üzerinde yorum yapmak dahi güçtür. Yürütmenin temsilcilerinin yılda bir kez dahi olsa yargının ve onun ayrılmaz parçası olan savunmanın eleştirilerini dinlemeye tahammülü olmadığını gösteren bu duruma Yüce Meclisimizin de boyun eğmesi halinde ülkemiz adına çok üzücü bir görünüm ortaya çıkacaktır. On yıllara dayanan gelenekleri gündelik siyaset adına bir çırpıda kaldırmak, kurumlara geri dönüşü olmayan zararlar verecektir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

Türkiye Barolar Birliği